กสทช.ยอมรับปี55สอบตก! เผย’ทรู วิชั่นส์’แชมป์ร้องเรียนมากสุด

กสทช. สรุปเรื่องร้องเรียนปี 55 ทรู วิชั่นส์ แชมป์ร้องเรียนมากที่สุด 265 เรื่อง กรณีจอดำ ยอมรับสอบตก ฟุ้งปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น เล็งชงเรื่องกรอบงบประมาณเข้าบอร์ด กสท.พรุ่งนี้…

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม หรือ กสทช. กล่าวว่า ในปี 2556 การขับเคลื่อนงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ โทรทัศน์จะมีความเข้มข้นเพิ่มเติมจากการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของสื่อโทรทัศน์ในอนาคตจำนวนมาก ด้วยการสร้างกระบวนการรู้เท่าทันสื่อด้วยการจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้เท่า ทันสื่อบรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับประถมในด้านรู้เท่าทัน ละครและรู้เท่าทันกีฬา สร้างเครือข่ายนักร้องเรียนที่ทำงานร่วมกับ กสทช.เมื่อพบเนื้อหาละครหรือโฆษณาต่างๆที่ไม่เหมาะสมหรืออาจเป็นอันตรายต่อ ผู้บริโภคร่วมแจ้งและรายงานมายัง กสทช.เป็นเครือข่าย ตลอดจนสนับสนุนการเข้าถึงเนื้อหาผ่านรายการโทรทัศน์ของผู้พิการด้วยภาษามือ ผ่านโทรทัศน์ฟรีทีวีที่จะเพิ่มมากขึ้นด้วย

ขณะที่ เรื่องร้องเรียนในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ตั้งแต่วันที่ 16 ก.พ. – 2 พ.ย. 2555 รวมทั้งสิ้น 437 เรื่อง โดยทรู วิชั่นส์ ร้องเรียนมากที่สุด 265 เรื่อง ในกรณีจอดำ รองลงมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับโทรทัศน์ดาวเทียม 61 เรื่องเกี่ยวกับโฆษณาที่ไม่เหมาะสมผ่านสื่อ โทรทัศน์ฟรีทีวี 30 เรื่อง เคเบิลทีวี 10 เรื่อง สถานีวิทยุ 5 เรื่อง สถานีวิทยุชุมชน 64 เรื่อง โดยสามารถดำเนินการแก้ไขและยุติเรื่องร้องเรียนไปได้แล้วประมาณ 80%

กรรมการ กสทช. กล่าวต่อว่า ในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาได้จัดทำแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2555–2559 เพื่อกำหนดนโยบาย และจัดทำหลักเกณฑ์ กติกาขึ้นใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและสภาพแวดล้อมด้านการสื่อสารที่ เปลี่ยนแปลงไปในการคุ้มครองผู้บริโภค  โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนตระหนัก และตื่นตัวในสิทธิ์ของตนเอง ให้ผู้บริโภครู้เท่าทันสื่อ มีการรวมตัวเฝ้าระวัง ตรวจสอบและเสนอแนะสื่อวิทยุโทรทัศน์ ประชาชนเข้าถึงกลไกรับเรื่องร้องเรียนได้อย่างสะดวกจากหลายช่องทาง กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนสะดวกรวดเร็ว เป็นธรรมและโปร่งใสครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ให้ประชาชนทุกกลุ่มได้รับการคุ้มครองสิทธิ์และเข้าถึงสื่ออย่างเหมาะสมและมี มาตรฐาน

 

นางสาวสุภิญญา กล่าวอีกว่า  จากกรณีเวที NBTC Public Forum ครั้งที่ 11 วานนี้ (24 ธ.ค.) ส่วนตัวน้อมรับเสียงวิจารณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมจะปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น ในส่วนของงานผู้บริโภคจะสถาปนาให้มีตัวตน และมีทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้น งานผู้บริโภคสื่อวิทยุและโทรทัศน์ใน 1 ปีที่ผ่านมา เน้นอยู่ 3 เรื่อง คือ หนึ่งเรื่องที่จะเปิดประเด็นแนวคิดการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อสร้างเครือข่ายดูแลผู้บริโภคตามภูมิภาคต่างๆแทน กสทช. ให้รู้เท่าทันสื่อ ใช้ชื่อเครือข่ายว่า ‘เครือข่ายนักร้อง(เรียน)’ ในการรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ สอง คือ เรื่องการกำกับดูแลโฆษณาทางด้านอาหารและยา ไม่ว่าจะเป็นทางทีวีดาวเทียม เคเบิลทีวี และวิทยุท้องถิ่นชุมชน ให้มาลงทะเบียนเพื่อง่ายแก่การกำกับดูแล โดยได้รับความร่วมมือจาก อย.ในการดูแลและคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งผู้บริโภคสามารถร้องเรียนมาได้ที่ 1556 ของ อย.หรือที่ 1200 ของ กสทช.ก็ได้ เรื่องที่สามคือ การเอื้อพื้นที่สื่อสาธารณะแก่คนพิการ ในการที่จะมีสื่อให้คนพิการได้ชมทางฟรีทีวีและทีวีดาวเทียมให้มากขึ้น

 

อย่างไร ก็ตาม วันพรุ่งนี้ (26 ธค.) บอร์ด กสท.จะประชุมเรื่องที่เสนอการลดวาระของคณะอนุกรรมการจาก 3 ปี เหลือเพียง 1 ปี ทั้งนี้อาจจะให้คณะกรรมการชุดดังกล่าวรักษาการไปก่อน จนกว่าจะเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ และหารือในเรื่องของกรอบงบประมาณของ กสทช. ที่มีหลายภาคส่วนเห็นว่าไม่สมดุล.

 

ข้อมูลข่าวจาก  Thairath Online