รายงานสรุปผลการประชุม WRC-15

การประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม ค.ศ.2015 (World Radiocommunication Conference 2015 หรือ WRC-15) จัดขึ้นโดยสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ทุก 3 – 4 ปี ซึ่งในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 27 พ.ย. 58 ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศ (Radio Regulations) ซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศที่กำกับดูแลใช้คลื่นความถี่สำหรับทุกกิจการ และวงโคจรดาวเทียม (ทั้งที่เป็นดาวเทียมประจำที่และไม่ประจำที่) ซึ่งการแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับวิทยุในแต่ละครั้งจะต้องเป็นไปตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ล่วงหน้าโดยสภาบริหารของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ โดยพิจารณาข้อเสนอแนะจากการประชุม WRC ครั้งก่อนหน้าประกอบด้วย

อ่านรายงานทั้งหมด : ที่มาข้อมูล www.nbtc.go.th

Download (+WRC-15.pdf,PDF, Unknown)

Download (+WRC-15.pdf,PDF, Unknown)