เปิดรายงานการเดินทางเข้าร่วมประชุมระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม ปี ค.ศ. 2015 WRC-15

รายงานการเดินทางเข้าร่วมประชุมระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม ปี ค.ศ. 2015
The World Radiocommunication Conference 2015
ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเวอร์แลนด์

Download (-WRC-15-ประเด็นเกี่ยวข้องกับ-broadcast-edit.pdf,PDF, Unknown)


อ่านรายงานการประชุม WRC ทั้งหมดได้ที่ลิ้งค์นี้