อนาคตเพย์ทีวี 4.0 กับสิทธิผู้บริโภค (รายงานการประชุม NBTC Public Forum 2/60)

เชิญดาวน์โหลดรายงานการประชุม NBTC Public Forum 2/2560     

เรื่อง อนาคตเพย์ทีวี 4.0 กับสิทธิผู้บริโภค

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2560 :  หอประชุมชั้น 2 สำนักงาน กสทช. ซ.สายลม กรุงเทพฯ

Download (NBTC-Public-Forum-2-2017-March-9-PayTV.pdf,PDF, 1.05MB)