2 มี.ค. 60 – 2 ก.ย. 60 เริ่มแลกกล่องดิจิตอลได้แล้ว…เช็คสิทธิ์ dtv.nbtc.go.th

การสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมดิจิตอลทีวี ในรอบ 2 นี้ สำหรับผู้ที่ได้รับแจ้งสิทธิฯ ให้นำบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดไปแลก ณ จุดบริการ อาทิ 7-11 โลตัส ที่ทำการไปรษณีย์ โดยสามารถนำไปแลกได้ระหว่าง วันที่ 2 มี.ค. 60 – 2 ก.ย. 60

 

2 มี.ค. 60 – 2 ก.ย. 60 เริ่มแลกกล่องดิจิตอลได้แล้ว…เช็คสิทธิ์ dtv.nbtc.go.th