กสท. ถกแผนเยียวยาค่าเช่าโครงข่ายช่องดิจิตอลทีวี ช่วงงดมีโฆษณา ช่วยรัฐทำหน้าที่บริการสาธารณะ

จับตาวาระ กสท. ถกแผนเยียวยาค่าเช่าโครงข่ายช่องดิจิตอลทีวี ช่วงงดมีโฆษณา ช่วยรัฐทำหน้าที่บริการสาธารณะ

GMMz ขอลดค่าปรับส่งแผนเยียวยาล่าช้า – สอบรายได้ ไม่โชว์ค่าขายกล่อง บัตรเติมเงิน ส่งผลค่าธรรมเนียมใบอนุญาตลด

 

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.) ครั้งที่ 42/2559 วันจันทร์ที่ 19 ธ.ค. นี้ มีวาระการประชุมน่าจับตาได้แก่ คณะอนุกรรมการส่งเสริมและกำกับการแข่งขันฯ เสนอแนวทางการพิจารณาให้ความช่วยเหลือเพื่อเยียวยาผลกระทบจากการให้บริการทางโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ที่เกิดขึ้นจากสภาพปัญหาทางเศรษฐกิจ รวมถึงการปฏิบัติตามคำสั่งและกฎระเบียบบางประการของภาครัฐ นอกจากการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามประกาศ Must Carry เป็นเวลา 2 ปีแล้ว ในการประชุมครั้งนี้จะมีการนำตัวเลขค่าใช้จ่ายซึ่งคำนวณจากค่าเช่าโครงข่ายโทรทัศน์ดิจิตอลมาเป็นข้อมูลในการพิจารณาในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ให้บริการโทรทัศน์ดิจิตอลทีวีประกอบด้วย  สุภิญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า วัตถุประสงค์ในการสนับสนุนพัฒนาทีวีดิจิตอลเพื่อให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานฟรีทีวีของประเทศ  การช่วยเหลือจึงควรเน้นที่ค่าเช่าโครงข่ายภาคพื้นดิน ช่วงที่ผ่านมาในขณะที่ช่องทีวีขาดรายได้ แต่หน่วยงานรัฐที่เป็นผู้ให้เช่าโครงข่ายยังคงคิดค่าเช่าโครงข่ายเต็มราคา จึงอาจจะไม่เป็นธรรมกับช่อง เพราะต่างช่วยรัฐทำหน้าที่บริการสาธารณะ ให้ข้อมูลข่าวสารโดยไม่เน้นรายได้ เรื่องนี้จึงได้มีการเสนอทางออกคือ การลดหรือละเว้นราคาค่าเช่าโครงข่ายตามช่วงเวลาที่ไม่มีโฆษณาเข้าสืบเนื่องจากนโยบายของรัฐ หรือนำเงินจากกองทุนมาสนับสนุนค่าเช่าโครงข่ายแทน

“ที่ผ่านมาบอร์ด กสท.ได้มอบหมายสำนักงานเชิญผู้ให้บริการโครงข่ายทั้ง ททบ. อสมท. และไทยพีบีเอส มาหารือว่าจะมีทางออกให้ช่องอย่างไรบ้าง เพราะถ้าช่องอยู่ไม่ได้ รัฐที่ให้บริการโครงข่ายก็จะขาดรายได้เช่นกัน  เมื่อลงเรือลำเดียวกันแล้ว คนให้เช่าคงเห็นใจคนเช่าในภาวะยากลำบากทางเศรษฐกิจ  อีกทั้งราคาค่าเช่าโครงข่ายภาคพื้นดินก็สูงกว่าดาวเทียมมาก การจัดสรรเงินช่วยเหลือควรให้ตรงจุด เรื่องนี้คงต้องฝากรัฐบาลให้ช่วยพิจารณาทางออกด้วย เพราะช่วงที่ผ่านมาทุกช่องให้ความร่วมมือตามแนวทางของรัฐบาลอย่างเต็มใจด้วยดี แม้จะประสบความยากลำบากทางการเงิน” สุภิญญา กล่าว

นอกจากนี้ มีวาระการดำเนินการตามประกาศ กสทช. เรื่องการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ของผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล  ซึ่งช่องดิจิตอลทีวีได้ขอผ่อนผันการทำตามประกาศดังกล่าว ที่มีสาระสำคัญในการบริการภาพบรรยายเสียง การขึ้นคำบรรยายภาพ แต่หลายช่องได้ร้องเข้ามาว่าต้นทุนในการผลิตสูง ตอนนี้ประสบภาวะลำบากทางเศรษฐกิจจึงยังไม่พร้อม  ซึ่งเรื่องนี้อนุกรรมการด้านคุ้มครองผู้บริโภค เสนอ กสท.ว่าควรจะนำเงินจากกองทุน กทปส. มาสนับสนุน เพราะเป็นการส่งเสริมสิทธิการเข้าถึงของคนพิการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ถ้าไม่มีบริการแบบนี้ ก็จะทำให้คนพิการขาดโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิตอลทีวี

กสท. เตรียมพิจารณา วาระหนังสือของ บ.จีเอ็มเอ็ม แซท จำกัด เรื่องขอความเป็นธรรมการปรับทางปกครอง จำนวน 280,000 บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) จากการไม่ส่งแผนมาตรการเยียวยาผู้บริโภคเพิ่มเติมและครอบคลุมการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้ถูกเอาเปรียบในระยะที่กำหนด กรณี บ.จีเอ็มเอ็ม บี จำกัด ยุติการให้บริการช่อง Z Pay TV ช่องรายการ Fox Thai และ ช่อง Nat Geo Wild ทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMM Z ซึ่ง กสท.ได้มีมติครั้งที่ 26/59 และ กสท.ครั้งที่ 35/59 ที่ผ่านมา

วาระแนวทางการสอบทานรายได้เพื่อการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการรายปีของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จำกัด ซึ่งพบว่ามีรายได้จากการขายกล่องและบัตรเติมเงิน ไปอยู่อีกบริษัทหนึ่งที่ไม่ได้เป็นผู้รับใบอนุญาต แต่พบความเชื่อมโยงกันทางธุรกิจ ส่งผลต่อรายได้ในการคิดค่าธรรมเนียมที่ผ่านมา

ส่วนวาระอื่นๆ น่าจับตาได้แก่ วาระแนวปฏิบัติคำสั่งทางปกครองกรณีผู้รับใบอนุญาตไม่ชำระค่าธรรมเนียมรายปี และค่าธรรมเนียมเพิ่มตามอัตราที่คณะกรรมการกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่ได้รับหนังสือแจ้ง และหากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามให้ใช้มาตรการทางปกครองพักใช้ใบอนุญาต 30 วัน และเพิกถอนใบอนุญาตต่อไป วาระแนวทางการกำกับดูแลการให้บริการ Android TV box ที่ให้บริการในลักษณะของกิจการโทรทัศน์ วาระรายงานการตรวจสอบผลกระทบการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกระบบสำรองเป็นการชั่วคราวเพื่อติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมสำหรับการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล(สถานีเสริมกลุ่ม A1) วาระเรื่องร้องเรียน และการพิจารณาขอให้ระงับการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และการพิจารณาแนวทางการอุทธรณ์คำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุด กรณีบริษัทไทยทีวี จำกัด ฟ้อง กสทช. โดยศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีระงับการดำเนินการใดๆ เพื่อบังคับตามหนังสือค้ำประกันกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)ในงวดที่เหลือไว้จนกว่าจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น….ซึ่งสามารถติดตามผลการประชุมทั้งหมดในวันจันทร์นี้ …