สิทธิ์การถือครองคลื่นวิทยุรัฐ FM/AM 538 แห่ง 27หน่วยงานสิ้นสุดตามเวลาในแผนแม่บทฯ 3 เม.ย.60

Monday 17, October 2016

A summary from Broadcast Panel’s meeting today on various issues indeed. A bit stressful, not a bit actually. More to explain.

สรุปมติ กสท.วันนี้หลายเรื่องร้อน อาทิข้อพิพาทค่าเช่าโครงข่าย MUX / การเรียกคืนคลื่นความถี่วิทยุรัฐ /ทีวีสาธารณะช่องการศึกษา และ ทวิต ชี้แจงความเข้าใจผิดเรื่องเงินเดือน / การกำกับเนื้อหา เป็นต้น ดังนี้ (ยาวมากค่ะ)

….

17 ต.ค. 59

ประชุมบอร์ด กสท. ขอสรุปประเด็นเพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนโดยเฉพาะกรณี MUX ดังต่อไปนี้ค่ะ

ดิฉันให้ข่าวเรื่องจะมีประชุมตามวาระต่างๆเป็นปรกติทุกวันอาทิตย์ เพื่อแจ้งสาธารณะทราบว่า วันจันทร์จะมีประชุมวาระอะไรบ้าง ตามกฎหมายให้เปิดเผยได้ ยกเว้นเรื่องใดเป็นวาระลับ ดิฉันจะไม่เปิดเผยว่า กสท.จะประชุมเรื่องนั้น เช่นวันนี้ก็มี 2 วาระลับ ดิฉันก็ไม่สามารถเปิดเผยได้ เพราะขัดกฎหมาย

กรณีค่าเช่าโครงข่ายเป็นปัญหาคาราคาซังมาต่อเนื่องและสื่อก็นำเสนอข่าวตลอด เป็นวาระที่เปิดเผยได้ และเรื่องดำเนินมาจนถึงจุดพีคแล้ว จึงแจ้งสังคม ที่บอกว่าเรื่องดำเนินมาถึงจุดพีคเพราะผ่านการเจรจา มาถึงขั้นที่ผู้ให้บริการโครงข่ายฯขอยุติสัญญาและจะขอหยุดสัญญาณเร็วๆนี้ (กสท.พิจารณาวันนี้้) ข่าวที่ออกไปช่องอาจรู้สึกว่าได้รับผลกระทบ แต่เป็นขั้นตอนปรกติการทำงาน ที่ต้องแจ้งวาระการพิจารณาของ กสท. ส่วน กสท.ลงมติอย่างไร ก็จะแถลงตามมา

นอกจากกรณีปัญหาค่าเช่าโครงข่ายฯ ก่อนนี้ ถ้าอนุกรรมการฯ ชงเรื่องให้ กสท. มีมติลงโทษช่องใด (แล้วไม่ใช่วาระลับ) ก็จะให้ข่าวต่อสาธารณะเป็นปรกติ แต่ถ้าเรื่องใด สำนักงานประทับตรา *ลับ* ที่หน้าวาระประชุม ท่านจะไม่มีโอกาสได้ทราบอยู่แล้ว เพราะดิฉันหรือท่านอื่น ก็จะไม่สามารถเผยแพร่ได้ ส่วนผลการประชุม กสท.วันนี้เรื่องปัญหาค้างค่าเช่าโครงข่ายฯ แนวทาง กสท.มีมติคือ จะเลิกสัญญากันย่อมทำได้ แต่ต้องให้เวลาช่องหาโครงข่ายใหม่ก่อน

กว่า 3 ปีที่ผ่าน อาจพูดได้ว่า กสท.ยืนข้างคนดูเป็นหลัก คือแม้ช่องไม่ได้จ่ายเงินค่าเช่าโครงข่ายฯเลยแม้บาทเดียว แต่ กสท.ก็ไม่ยอมให้ใครตัดสัญญาณ

ที่ผ่านมาผู้ให้บริการโครงข่ายฯทุกรายก็ยินยอมตามนั้น ไม่ได้รับเงินค่าเช่าโครงข่ายฯ ก็ไม่ตัดสัญญาณ เพราะมติ กสท.คุ้มครองไว้ ให้ไปฟ้องศาลกันเอง จนมาถึงจุดหนึ่งที่ทางผู้ให้บริการโครงข่ายฯ ยื่นคำขาดว่าต้องการยุติสัญญาแล้ว ให้ช่องไปหาเช่าโครงข่ายของรายอื่นได้ จึงเสนอมาขอ กสท.เพื่อยุติ จากข้อเสนอของผู้ให้บริการโครงข่ายฯ ที่จะยุติสัญญา 1 พ.ย. นี้ แต่มติ กสท.วันนี้บอกให้ ททบ.5 ให้โอกาสช่องไบรท์ทีวีหาโครงข่ายใหม่ให้ได้ก่อน

ส่วนกรณีโครงข่าย อสมท. ยังไม่ได้เสนอแผนเยียวยา ผู้เช่าช่องเหมือนกรณี ททบ.5 บอร์ด กสท.จึงมีมติวันนี้ให้ส่งแผนเยียวยาเข้ามาใหม่อีกครั้ง ดังนั้น สรุป กสท.จะไม่ปล่อยให้ช่องจอดับไป การยกเลิกสัญญาเช่าโครงข่ายฯนั้นทำได้ แต่ต้องให้เวลาช่องหาผู้เช่าโครงข่ายรายใหม่ได้ก่อน จึงจะยุติ

….

รวมถึงความชัดเจนในการออกอากาศของสื่อวิทยุและโทรทัศน์ในช่วง 30 วันนี้ที่มีข้อสงสัยมา วันนี้ สำนักงานเชิญทีวีทุกช่องมาชี้แจงเพิ่มเติมแล้ว (ตามข่าว)

….

ส่วนข่าวความเข้าใจผิดการปรับอัตราเงินเดือนรายปี ขอตอบว่าเป็นการปรับระดับ *พนักงาน* ไม่ใช่ *บอร์ด เพราะบอร์ด กสทช.อัตราเงินเดือนคงที่6ปี (*เหตุเกิดมาก่อน 13 ต.ค. 59 ทั้งหมด) บอร์ด กสทช.มีค่าเงินเดือนคงที่ 6 ปี (ตามมติ ครม.) เพิ่มหรือลดไม่ได้อยู่แล้ว ส่วนที่เป็นข่าวคือการปรับอัตรารายปีของระดับ *พนักงาน* ประจำ ตั้งแต่ระดับล่างสุดถึง *รองเลขาธิการ  (ส่วนตำแหน่ง เลขาธิการ และ บอร์ดไม่ได้ปรับ เพราะอัตราสูงสุดคงที่อยู่แล้ว) เพราะโดนต่อว่ามาฟรี จึงต้องย้ำอีกว่า *บอร์ด กสทช. ไม่มีอำนาจขึ้นเงินเดือนให้ตัวเอง เพราะ พ.ร.บ.ให้ ครม.กำหนดอัตราคงที่เท่าเดิม 6 ปี (ห้ามขึ้นเด็ดขาด)

ส่วนอัตราเงินเดือนของ พนักงาน กสทช. นั้นถือว่าสูงกว่าราชการทั่วไป อย่างตำแหน่งเลขาธิการ (เปรียบเป็น ซีอีโอ CEO) เงินเดือนก็ยังสูงกว่ากรรมการ กสทช. ที่เลขาธิการ(คล้าย CEO) ค่าตอบแทนจะสูงกว่าตัว *บอร์ด* หรือกรรมการ กสทช. ก็คล้ายหน่วยงานอื่นๆ คือ บอร์ด.มีหลายคน แต่ CEO มีคนเดียว เป็นต้น ดังนั้นเงินเดือน *เลขาธิการ กสทช. จึงสูงว่า *กรรมการ กสทช. และค่าตอบแทน *รองเลขาธิการ ขั้นสูง ก็อัตราพอกับค่าตอบแทนบอร์ดหรือ กรรมการ กสทช.

สรุป ดิฉัน(บอร์ด) *ไม่ได้* รับการปรับเงินเดือน เท่าเดิมตลอด 6 ปีนี้ คือ 269,000 บาท พอๆกับอัตราขั้นสูงของรองเลขาธิการ กสทช. คือ 250,000 บาท หลังจากประเด็นค่าตอบแทนของระดับ *พนักงาน ต่อไปคงจะมีอัตรา *สวัสดิการ ของพนักงานประกาศลงในราชกิจจาฯอีก ย้ำล่วงหน้าว่าไม่ใช่ของ *บอร์ด เพราะไม่มีสิทธิ์ปรับให้ตัวเอง ดิฉันและบอร์ด กสทช.ทั้งหมด รับค่าตอบแทนรวมค่าสวัสดิการรักษาพยาบาล เดือนละ 269,000 บาท คงที่ตลอด 6 ปี (ยกเว้นประธานที่มากกว่าราว 30%) ตามมติ ครม.ตั้งแต่เริ่มต้นทำงาน 5 ปีที่ผ่านมา เหลือวาระอีก 1 ปี บอร์ดหน่วยงานรัฐ/รัฐวิสาหกิจอื่นๆ อาจมีค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม แต่ บอร์ด กสทช.ตาม กฎหมายให้ค่าตอบแทนเหมารวมคงที่ 6 ปี (ไม่ว่าจะประชุมกี่ครั้งก็ตาม)

ดูอัตราเงินเดือนของ *บอร์ด กสทช.*ทุกคน อัตราคงที่6ปี(ไม่มีขึ้น) ได้หน้าเว็บ กสทช.ค่ะ

https://www.nbtc.go.th/wps/wcm/connect/NBTC/eec02c7c-f85c-4416-99d9-90b3c8f4343c/1.%E0%B8%84%E0%B9%

ภาวะแบบนี้ ใจจริงไม่อยากจะทวิตเรื่องแบบนี้ แต่พอดีมีข่าวสับสน โดนคนต่อว่าฟรี ทำให้เข้าใจกันผิด ส่วนบ่ายวันนี้ที่ สำนักงานนัดประชุมเรื่องขออนุมัติกรอบวงเงินกว่า3พันล้าน ในการสร้าง สำนักงานใหม่ แม้ด่วน แต่บอร์ดเห็นว่าเวลายังไม่เหมาะเลยงดไปก่อน

**************

เมื่อสักครู่ทางตัวแทนช่อง @BrightTV20 แจ้งมาว่าให้ช่วยให้ข่าวด้วยว่าจอยังไม่ดับ เพราะมติ กสท. ยังไม่ให้ตัดสัญญาณจนกว่าจะหาโครงข่ายใหม่ได้ แม้ว่าทางกองทัพบกจะขอยุติสัญญาณช่อง @BrightTV20 เร็วๆนี้ แต่มติบอร์ด กสท.วันนี้ยังไม่ให้ยุติสัญญาณ จนกว่าจะทำตามแผนเยียวยาครบถ้วนตามมติ ให้เวลา 30 วัน เช่นเดียวกับที่ อสมท.ขอยุติสัญญาณช่อง @SpringNews_TV และ @Voice_TV แต่มติบอร์ด กสท.วันนี้ ก็ยังไม่ยอมให้ยุติสัญญาณ จนกว่าจะทำตามแผนเยียวยาก่อน มติ กสท.วันนี้ยังไม่ได้เห็นชอบตามคำขอของกองทัพบก และ อสมท. แต่มีแนวทางให้กับทางโครงข่ายฯ MUX ดำเนินตามแผนเยียวยาช่องและคนดูให้ครบก่อน

สรุป จากมติ กสท.วันนี้ ช่อง @BrightTV20 @SpringNews_TV @Voice_TV ยังได้รับการคุ้มครอง ไม่โดนตัดสัญญาณ จอไม่ดำ แต่มีทางออกให้โครงข่ายฯชัดขึ้น อาจจะดูเหมือนว่า มติ กสท.ยืนอยู่ข้างช่องดิจิตอลมากกว่าโครงข่ายฯ MUX แต่จริงๆเรายืนข้างคนดู ถ้าฟรีทีวีจอดำก็จะกระทบสิทธิ์การรับชมของประชาชน นอกจากโครงข่าย MUX ของกองทัพบก และ อสมท. แล้วยังเหลือโครงข่าย MUX @ThaiPBS และMUXของกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งใกล้จะพร้อมบริการแล้ว เนื่องจากช่องไทยทีวีและโลก้ายกเลิกไป ทาง @ThaiPBS จึงมีโครงข่าย MUX ว่างลง พร้อมให้เช่าช่อง SD ได้ 2 ช่อง ส่วนไทยรัฐทีวีเป็นคู่สัญญากับ อสมท.เช่นกัน แต่ อสมท.ไม่ได้เสนอขอยุติสัญญามาที่ กสท. คาดว่าน่าจะหาข้อตกลงกันได้แล้ว

วานนี้ช่อง @Voice_TV ได้ออกแถลงการณ์ว่าพร้อมจะจ่ายค่าเช่าโครงข่าย MUX ให้ อสมท. แม้จะไม่เป็นไปตามสัญญา ก็คงต้องรอดูผลการเจรจาหลังจากวันนี้ หลักการของบอร์ด กสท.คือ เราปล่อยให้ฟรีทีวียุติสัญญาณไม่ได้(ถ้าไม่ได้ผิดเงื่อนไขกับรัฐ) ส่วนสัญญาธุรกิจโครงข่าย MUX เป็นเรื่องระหว่างสองฝ่าย ถ้ามีความจำเป็นจริงๆต้องยุติสัญญาที่มีต่อกันระหว่างช่องและโครงข่ายฯ กสท. มีมติให้ทำได้ แต่ต้องทำแผนเยียวยาและให้เวลาช่องหาโครงข่ายใหม่ทดแทน

ถ้าโครงข่ายต้องการยกเลิกสัญญา ต้องแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ใช้โครงข่ายโดยให้มีผลการสิ้นสุดสัญญาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการพักหรือหยุด ตามประกาศ กสทช.กำหนดว่าต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 180 วัน ภายใต้เงื่อนไขปรกติ แต่กรณียกเลิกสัญญาเช่าใช่เป็นเหตุจำเป็น จึงให้ล่วงหน้าได้ 30 วัน ทั้งนี้ผู้ให้บริการโครงข่าย MUX ต้องดำเนินการตามมาตรการเยียวยาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นก่อนการดำเนินการพักหรือหยุดให้บริการตามที่ กสท.กำหนด

ในส่วนช่องผู้ใช้บริการโครงข่าย MUX ต้องติดต่อขอใช้โครงข่ายกับรายใหม่พร้อมแจ้ง กสท.เพื่อขอความเห็นชอบในการใช้งานภายใน 30 วัน นับจาก MUX เก่าแจ้ง ถ้ามีปัญหาติดต่อโครงข่ายฯไม่ได้ภายใน 30 วัน ต้องขอความเห็นชอบจาก กสท.ก่อนยุติบริการและต้องปฏิบัติตามมาตรการเยียวยาความเสียหายที่ กสท.กำหนด ขณะนี้ขั้นตอนระหว่างผู้เช่าโครงข่าย MUX ของ ททบ. และ อสมท.ยังไม่เหมือนกัน ของ อสมท. วันนี้ กสท.มีมติให้ไปส่งแผนเยียวยามาพิจารณาอีกครั้ง

…..

การให้ข่าวเป็นการทั่วไป(ถ้าไม่ใช่วาระลับ) คือเป็นความโปร่งใสในการทำงาน ดีกว่าการแจ้งเป็นการส่วนตัว สาธารณะจะได้รับรู้ด้วยเพราะกระทบประโยชน์ ผู้มีส่วนได้เสียและสาธารณะจะได้รับรู้ วาระต่างๆที่ถูกชงเข้าสู่การพิจารณาของบอร์ด กสท. และตามด้วยการแถลงผลการลงมติให้ทราบเป็นการทั่วไป

วันนี้ กสท.หารือกัน แม้มีแนวทางให้โทรทัศน์ทุกช่องงดผังรื่นเริง30วัน แต่ขอให้ทุกช่องนำเสนอรายการข่าวสารสาระทั่วไปในประเทศ – ต่างประเทศเพิ่มขึ้นได้ เพื่อให้ประชาชนไม่เสียสิทธิ์การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เช่นข่าวเกี่ยวกับภัยพิบัติ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดเล้อม พยากรณ์อากาศ สถานการณ์โลก เป็นต้น

……

บอร์ด กสท.ยังมีมติเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการพิจารณาความจำเป็นการถือคลื่นวิทยุรัฐ

กสท.มีมติตามนี้ ดิฉันเห็นต่างและเหมือนบางประเด็น จะทำบันทึกเปิดเผยความเห็นต่อไป คลื่นวิทยุรัฐ FM/AM จะมีเวลาถึงวันที่แผนแม่บทกำหนด 3 เม.ย. 60 วันนี้ กสท.มีมติ 4 ข้อ ดังนี้ #คืนคลื่นวิทยุรัฐ

1. กสท.เห็นชอบว่ารัฐที่ถือครองวิทยุ FM/AM ที่ผ่านมาชอบด้วยกฎหมาย ดิฉันเห็นต่างในบางประเด็น/คลื่น จึงขอสงวนไว้ ทำบันทึกแล้วจะเผยแพร่ค่ะ

2. มีคลื่นวิทยุรัฐเดียวคือ FM 105.50 MHz ที่ อสมท.มีสัญญาที่ชอบด้วยกฎหมายกับบริษัทบางกอกฯหรือช่อง3 ก็ต้องรอให้สัมปทานสิ้นสุด(หลัง3เม.ย.60)

3. วันนี้ กสท.กำหนดสิทธิ์การถือครองคลื่นวิทยุรัฐ FM/AM 538 แห่ง 27 หน่วยงานสิ้นสุดตามเวลาในแผนแม่บทฯคือ 3 เม.ย.60 (ดิฉันเห็นว่าควรสิ้นสุดนานแล้ว)

แผนแม่บทฯกำหนดสิทธิ์การถือครองวิทยุวันสุดท้ายคือ 3 เม.ย.60 แต่ กสท.ไม่ได้กำหนดเร็วกว่านี้ วันนี้โดยอัตโนมัติ เลยต้องให้ยุติ เม.ย.60 อีก 5 เดือน

ประเด็นนี้มาตลอดว่า ต้องกำหนดวันสิ้นสุดการถือครองมานานแล้ว โดยเฉพาะรายที่ไม่ได้ประกอบกิจการเองฯ จะได้เรียกคืนคลื่นความถี่กลับได้ มติ กสท.วันนี้ก็ไม่ผิดในตัวเอง ที่กำหนดเวลาวันสุดท้ายตามแผนแม่บทฯ แต่ คหสต. คิดว่า ควรลงมติมาก่อนหน้านี้นานแล้ว #คืนคลื่นวิทยุรัฐ

4. หน่วยงานใดที่ประสงค์จะขอคืนคลื่นวิทยุ FM/AM กลับมาให้ กสทช. จัดสรรใหม่ ก่อน 3 เม.ย. 60 ก็ทำได้โดยสมัครใจเลย โปรดแจ้งมาที่ สำนักงานกสทช. ดังกล่าวคือมติ 4 ข้อที่ดิฉันเห็นเหมือนและต่างในรายละเอียด แต่ข้อเท็จจริงคือ หน่วยงานรัฐทั้งหมดที่ถือครองคลื่นวิทยุต้องนับถอยหลังถึง 3 เม.ย.60 ครบ 5 ปี สิทธิ์ในการถือครองคลื่นวิทยุ FM/AM ของหน่วยงานรัฐ ตามที่ กสทช.กำหนดไว้ในแผนแม่บทคลื่นความถี่ฯ ที่ต้องการเรียกคืนถ้าไม่จำเป็น

ท่านที่ตาม Twitter ดิฉันมาแต่ปี 2554 คงจำดราม่าเรื่องขอคืนคลื่นวิทยุ 1 ปณ.ได้ (Greenwave106.5/98.5) บัดนี้ผ่านมาจะครบ 5 ปีตามสัญญาแล้ว วาระคลื่นวิทยุรัฐดังกล่าว เป็นหนึ่งในวาระลับที่ห้ามเผยข้อมูลตั้งต้น แต่วันนี้ กสท.มีมติ และเห็นประธาน กสท.แถลงเองแล้ว ดิฉันก็จัด คหสต.ต่อเลย อย่างไรก็ดีเนื่องจากวาระเกี่ยวกับการถือครองและเรียกคืนคลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียง แม้ผ่านบอร์ด กสท.แล้ว ต้องส่งเข้าบอร์ดใหญ่ กสทช.พิจารณาด้วย สำหรับคลื่นวิทยุ1 ปณ. สำนักงานเตรียมตัวคืนคลื่นได้แล้ว วันนี้บอร์ด กสท. กำหนดเวลาถือครองวันสุดท้ายแล้ว หลังจากนั้นอาจเข้าข่ายถือครองผิดกฎหมาย วาระนี้จริงๆเป็นเรื่องใหญ่ แต่ช่วงนี้อาจมีข่าวอื่นสำคัญกว่า ฝากสื่อและสังคม ติดตามตอนต่อไปค่ะ #คืนคลื่นวิทยุรัฐ

…..

อีกวาระสำคัญที่ สำนักงานเสนอให้ กสท.เปิดจัดสรรคลื่นทีวีบริการสาธารณะเพิ่ม อาทิช่องการศึกษา วันนี้ กสท.ให้ สำนักงานไปศึกษาเพิ่ม ดิฉันเห็นควรเดินหน้า ช่องการศึกษามีความจำเป็นและสำคัญ เป็นทางเลือกในการเรียนรู้เยาวชน/ทุกวัย ถ้าทุกอย่างพร้อมก็ควรเปิดการจัดสรรแบบประกวดคุณสมบัติ(Beauty Contest) การเปิดให้คนมาขอเพื่อจัดสรรคลื่นทีวีดิจิตอลเพื่อการศึกษาก็ใช่ว่า กสทช.จะให้ได้เลย ยังต้องมีกระบวนการประกวดคุณสมบัติอีกมากมาย หลายขั้นตอน

ส่วนวาระเรื่องเนื้อหา ละครจัดเรทผิดที่วันนี้ มติ กสท.ให้แก้ไขเรทใหม่คือเรื่อง “แฝดล่องหน” ของช่อง 7HD ตามข้อเสนออนุกรรมการด้านผังและเนื้อหา รายละเอียดของวาระวันนี้ค่อนข้างซับซ้อน จริงๆอยากจัดเต็มลงรายละเอียดกว่านี้ แต่ขอผลัดไปก่อน แจ้งให้ทราบโดยคร่าวไว้ ค่อยมาเล่าเพิ่มค่ะ
….

ได้ทราบข่าวการจากไปของคุณประสาร มาลีนนท์ ผู้บริหารช่อง3 ขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะ เคยกระทบกระทั่งกันมา ขออโหสิกรรมต่อกันนะคะ สู่สุคติค่ะ RIP ยังจำวันที่เจรจาข้อพิพาทในห้องโต๊ะกลมชั้น 19 ได้ บรรยากาศตึงเครียดมาก ผ่านมา2ปีแล้ว ขออโหสิกรรมทั้ง กาย วาจา ใจต่อกัน เสียใจกับทาง BEC ด้วยค่ะ

ความสูญเสียคือความทุกข์อันยิ่งใหญ่ ขอให้ทุกท่านอยู่กับความทุกข์ได้อย่างไม่ทุกข์เกินไป เพราะสุขกับทุกข์มีความเหมือนกันคือ ไม่จีรัง….