“สุภิญญา” เดินเครื่องคุ้มครองผู้บริโภค ปี 2556

วันนี้ (25 ธ.ค)ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ (กสทช.) น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ กสทช.และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.)ด้านคุ้มครองผู้บริโภค เปิดเผยถึงการทำงานของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในปี 2556  ว่าได้วางกรอบไว้ 3 ด้าน คือ 1.การสร้างกระบวนการรู้เท่าทันสื่อ โดยดำเนินการสร้างโครงสร้างหลักสูตรรู้เท่าทันสื่อ ในเบื้องต้น 2 ประเด็น คือ รู้เท่าทันละคร และรู้เท่าทันโฆษณา โดยเตรียมขอเข้าหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาการในต้นปี 2556   ซึ่งเป็นการช่วยให้มีการเฝ้าระวังในการรับรู้ข่าวสารมากยิ่งขึ้น 2.ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอาหารและยา ที่โฆษณาโอ้อวดเกินจริง โดยการร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือ (อย.)  ในขณะที่กสท. เปิดให้ผู้ประกอบการเคเบิลทีวี ทีวีดาวเทียม และวิทยุชุมชน เข้าสู่กระบวนการใบอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยคาดว่าจะออกใบอนุญาตประ มาณเดือนม.ค.2556  ดังนั้นกสท. จึงเข้ามากำกับดูแลอย่างเต็มที่ เนื่องจาก กสท.มีฐานข้อมูลของผู้ประกอบการช่องรายการทั้งหมดจากการเข้ามารับขอใบอนุญาต ประกอบกิจการ และ3.สนับสนุนการให้บริการกลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้พิการ  ที่ได้รับความร่วมมือกับผู้ประกอบการทีวี อาทิ สถานีวิทยุกองทัพบกช่อง 7  เพิ่มภาษามือในหน้าจอโทรทัศน์ เพื่อให้บริการผู้พิการในปี 2556

น.ส.สุภิญญา กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ปี 2556 ทีวีดิจิตอลเริ่มมีบทบาท ทำให้ฟังก์ชั่นภาพจอ และรีโมทคอนโทรล จะอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการมากยิ่งขึ้น โดยการดำเนินงานทั้ง 3 ด้านเป็นการต่อยอดมาจากปี 2555 ในการกระตุ้นให้ผู้บริโภคตื่นตัว ในขณะที่กสท. เริ่มมีอำนาจในการกำกับดูแล เนื่องจากที่ผ่านมาต้องขอความร่วมมือกับไทยคม ในการขอข้อมูลผู้ประกอบการ ทำให้กสท.มีฐานข้อมูลของตัวเอง และยังช่วยควบคุมการโฆษณาอาหารและยาเกินจริง

ข้อมูลข่าวจาก  เดลินิวส์