กสทช.จ่อเคาะทีวีดิจิตอล13ก.พ.

กสทช.จ่อเคาะทีวีดิจิตอล13ก.พ.
9 February 2556 – 00:00

 

  กสทช.เรียกผู้ประกอบการ Set Top Box ทุกราย ร่วมหารือ 27 ก.พ.นี้ ขณะที่บอร์ด USO เน้นแนวทางการสนับสนุนประชาชน ก่อนชงบอร์ด กสทช. 13 ก.พ.นี้ ‘สุภิญญา’ ปรับงานคุ้มครองผู้บริโภคสู่ยุคทีวีดิจิตอล
    พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. และประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือ กสท. กล่าวว่า วันนี้ได้เข้าไปชี้แจงต่อคณะอนุกรรมการกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ USO เรื่องแนวทางการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล โดยมีวาระสำคัญ ดังนี้ 1.การแจกจ่ายคูปองส่วนลดให้กับประชาชนทุกครัวเรือนโดยเท่าเทียมกัน ประมาณ 22 ล้านครัวเรือน 2.การแจกจ่ายคูปองส่วนลดจะใช้เงินที่ได้จากการประมูลคลื่นความถี่เพื่ออนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการประกอบธุรกิจในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 3.คูปองส่วนลดสามารถนำไปเลือกใช้ได้กับการจัดหาเครื่องรับโทรทัศน์ที่รับสัญญาณระบบดิจิตอลและอุปกรณ์แปลงสัญญาณระบบดิจิตอล หรือเซ็ตท็อปบ็อกซ์ (Set Top Box) 4.ควรกำหนดเป็นเงื่อนไขการประมูลให้ผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่ฯ สนับสนุนประชาชนให้ได้รับบริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลอย่างทั่วถึง โดยจะต้องสนับสนุนเป็นจำนวนเงินตามมูลค่าขั้นต่ำของคลื่นความถี่ที่ได้รับอนุญาต
    พ.อ.นทีกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ที่ประชุมได้สอบถามเรื่องการนำเงินจากการประมูลไปสนับสนุน เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ และต่างประเทศได้ดำเนินการอย่างไรบ้าง เหตุใดจึงต้องใช้วิธีการแจกคูปอง และเรื่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์ โดยชี้แจงว่า วิธีการแจกคูปอง 22 ล้านครัวเรือน เป็นวิธีการที่ไม่เป็นการแทรกแซงตลาด และเหมาะสมกว่าวิธีอื่นๆ ส่วนผลการประชุมครั้งนี้ บอร์ด USO จะนำเสนอต่อที่ประชุมบอร์ด กสทช. ในวันที่ 13 ก.พ.2556  ขณะเดียวกันสำนักงาน กสทช.อยู่ระหว่างประชาสัมพันธ์ให้ผู้ผลิต และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับเซ็ตท็อปบ็อกซ์ทั้งหมดมารับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย หรือโฟกัสกรุ๊ป ในวันที่ 27 ก.พ.2556
    สำหรับกรอบเวลาการให้ใบอนุญาตโครงข่ายทีวีดิจิตอลจะสามารถดำเนินการได้ปลายไตรมาส 1/2556 และการคัดเลือกการประกวดราคาช่องบริการสาธารณะ ภายในเดือน พ.ค. ส่วนช่องบริการชุมชน ปลายปี 2556 ขณะที่ราคาเริ่มต้นในการประมูลใบอนุญาต หรือไลเซนส์ ทีวีดิจิตอล ประเภทธุรกิจ จำนวน 24 ช่อง รวมช่องเอชดี 4 ช่องนั้น จะแล้วเสร็จเดือน ก.พ. ส่วนหลักเกณฑ์การประมูลช่องธุรกิจจะแล้วเสร็จเดือน มี.ค. และจะเปิดประมูลช่วง ก.ค.-ส.ค.2556
    นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ด้านคุ้มครองผู้บริโภค เปิดเผยว่า การกำกับผู้บริโภคในยุคทีวีดิจิตอลนั้น กฎระเบียบต่างๆ อาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ทันยุคทันสมัยบ้าง แต่บางข้อก็ยังยึดแนวทางเดิม ทั้งนี้ ก็ต้องรอให้การออกอากาศในระบบดิจิตอลดำเนินการพร้อมกับออกกฎระเบียบต่างๆ ไปพร้อมๆ กัน ซึ่งการเปลี่ยนเป็นระบบทีวีดิจิตอลนั้น คาดว่าการแทรกแซงทางการเมืองน่าจะลดลง และสื่อก็จะมีเสรีภาพและอิสระมากขึ้น เพราะฉะนั้นสื่อจะต้องกำกับตัวเองให้มากขึ้น 
    “กฎระเบียบต่างๆ ในการคุ้มครองผู้บริโภคก็ยังคงยึด ม.37 เป็นทุนเดิม อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อระเบียบต่างๆ ให้รัดกุมมากขึ้น โดยกฎระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคยุคดิจิตอลจะสามารถเห็นได้ภายในปีนี้แน่นอน” นางสาวสุภิญญากล่าว.

จากเวบไซต์ไทยโพสต์