ขอเชิญร่วม Focus group ต่อการจัดทำร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การแพร่เสียงแพร่ภาพรายการแข่งขันกีฬาที่สำคัญ พ.ศ. ….”

สำนักงาน กสทช.จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น (Focus group) ต่อการจัดทำร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การแพร่เสียงแพร่ภาพรายการแข่งขันกีฬาที่สำคัญ พ.ศ. ….”
               การประชุมรับฟังความคิดเห็น (Focus group) ต่อการจัดทำร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การแพร่เสียงแพร่ภาพรายการแข่งขันกีฬาที่สำคัญ พ.ศ. ….” ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556   เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ  อาคารหอประชุมชั้น 1 สำนักงาน กสทช.Focus Group

Download (กำหนดการ-แบบตอบรับ+-+Non+-Exclusive+Program.docx,DOCX, 52KB)

Download (ร่างหลักเกณฑ์การแพร่เสียงแพร่ภาพรายการแข่งขันกีฬาที่สำคัญ.pdf,PDF, 218KB)