จาก Twitter @supinya

การออกแบบตลาดให้มวยรุุ่นใหญ่ กลาง เล็ก มาแข่งในสนามเดียวกัน ภายใต้กลไกทุนเสรี คือการบอกคนดูแต่แรกแล้วว่าใครจะอยู่ใครจะไป #ทีวีดิจิตอล