ช่องทางการร้องเรียนของผู้บริโภค 1200

พบเห็นการดำเนินการที่ถือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค โดยอาศัยการใช้เครือข่ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้ากำไรเกินควร หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 ขอให้ร้องเรียนมายัง สำนักงาน กสทช. ที่ 1200 (โทรฟรี) นะครับ…