กฎหมาย, กฎหมายและนโยบายด้านกิจการบรอดแคส, เอกสารดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด พรบ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์2551

[gview file=”http://www.supinya.com/wp-content/uploads/2013/02/1.2-พรบ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์-พ.ศ.-2551.pdf”]

About admin

No information is provided by the author.