กฎหมาย, กฎหมายและนโยบายด้านกิจการบรอดแคส, เอกสารดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

[gview file=”http://www.supinya.com/wp-content/uploads/2013/02/3-พรบ.-ข้อมูลข่าวสารของราชการ-พ.ศ.2540.pdf”]

About admin

No information is provided by the author.