รวมแผนแม่บท กสทช.

 

Download (แผนแม่บทบริหารคลื่น+กสท+กทค-ฉบับที่55-59.pdf,PDF, 1.62MB)

ดาวน์โหลด แผนแม่แม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ Eng

Download (The+First+Broadcasting+Master+Plan.pdf,PDF, 64KB)

ดาวน์โหลด แผนแม่แม่บทกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

Download (The_1st_Telecommunications_Master_Plan.pdf,PDF, 2.78MB)