กฎหมายและนโยบายด้านกิจการบรอดแคส, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550

[gview file=”http://www.supinya.com/wp-content/uploads/2013/02/รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย-๒๕๕๐2.pdf”]รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (๒๕๕๐)

About admin

No information is provided by the author.