ดูรายการย้อนหลัง

คมชัดลึกจัดถก24ช่องธุรกิจไม่ลงตัว

รายการคมชัดลึกจัดถก24ช่องธุรกิจไม่ลงตัว

 

               การเปิดประมูลทีวีดิจิตอล 24 ช่อง ยังเป็นข้อกังวลเกี่ยวกับเรื่องความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันประมูล โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายใหญ่ที่เป็นเจ้าของธุรกิจเดิมอาจจะมีความได้เปรียบมากหาก กสทช. ไม่กำหนดหลักเกณฑ์การได้มาที่เป็นธรรม “คม ชัด ลึก” จัดเสวนาตอน “24 ช่องธุรกิจไม่ลงตัว” โดย ผศ.ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ กรรมการ กสทช. ด้านเศรษฐศาสตร์ กล่าวว่า ส่วนตัวกังวลเรื่องการฮั้วประมูลในธุรกิจทีวีดิจิตอล 24 ช่อง โดยเฉพาะผู้ประมูลที่เป็นธุรกิจรายใหญ่ ดังนั้น เราต้องเข้าไปดูแลเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้นมา โดยกำหนดให้ผู้ประกอบการประมูลให้ครอบคลุมเป็นธรรมมากที่สุด คือ เจ้าหนึ่งอาจประมูลได้แค่ 2 ช่องเท่านั้น และต้องไม่ซ้ำกันเช่น ช่องข่าว กับช่องข่าว อย่างนี้ทำไม่ได้ ทางออกคือควรเป็นช่องข่าวกับช่องเด็ก หรือช่องทั่วไปกับช่องเด็ก เพื่อป้องกันการผูกขาดและการครอบงำ

น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. ด้านสิทธิเสรีภาพและคุ้มครองผู้บริโภค กล่าวว่า ส่วนตัวอยากกำหนดให้คนที่ประมูลเป็น 24 บริษัท 24 ช่องไปเลยดีกว่า เพื่อจะได้เห็นการแข่งขัน และการทำงานที่หลากหลาย แต่ความคิดนี้อาจจะเป็นความคิดสุดโต่ง และอาจทำให้ตลาดของผู้ประกอบการเยอะไป ซึ่งต่อไปอาจมีปัญหาระยะยาวในเรื่องความอยู่รอดของแต่ละเจ้า หากเป็นผู้ประกอบการรายเล็ก ดังนั้น หากถามความเหมาะสมเห็นว่าควรเป็นเจ้าเดียวประมูลได้ 2 ช่อง แต่ต้องเป็นช่องเด็ก และช่องข่าว หรือช่องทั่วไป  เพราะหากปล่อยให้ประมูลกันตามใจชอบอาจจะไม่มีใครมาประมูลช่องเด็กเลย เนื่องจากในแง่การตลาดช่องเด็กไม่สามารถทำเงินได้ จึงต้องบังคับเอาช่องเด็กไปด้วย

ดร.นิพนธ์ นาคสมภพ นายกสมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม (ประเทศไทย) กล่าวว่า อยากถามว่า ถ้า กสทช. ดูแลเรื่องนี้อย่างเข้มงวด เพราะที่ผ่านมาเรามีบทเรียนจากอดีต ก่อนหน้านี้ผู้ที่ประมูลได้ไม่ใช่มืออาชีพที่แท้จริง ซึ่งหากประมูลได้ไปอาจทำให้เกิดความเสียหายในหลายด้านๆ ส่วนตัวมองว่า หาก กสทช.จะให้แต่ละเจ้าประมูลได้ 3 ช่อง หรือ 1 ช่องก็ไม่คัดค้าน แต่กสทช.ควรนำเรื่องอื่นมาช่วย เช่น คุณสมบัติของผู้มาทำต้องเป็นมืออาชีพในสาขานั้นอย่างแท้จริง ทั้งนี้ อยากถามว่า กสทช.จะรู้ได้ไงว่า คนที่ประมูลไปแต่ละช่องจะไม่เป็นคนกลุ่มเดียวกัน ดังนั้น เราต้องนำคนที่เป็นมืออาชีพในสาขานั้นมาร่วมด้วยจะเป็นทางแก้ไขได้

วีดีโอ 24 ช่อง “ธุรกิจ” ไม่ลงตัว ?