วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2556 เวลา 10.00 – 12.00 น.

กำหนดการเวทีเสวนา

“ประเคนทีวีดิจิทัลสาธารณะ… กสทช. รัฐประหารปฏิรูปสื่อ?”

โดย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2556 เวลา 10.00 – 12.00 น.

ห้องประชุมชั้น 2  อาคารสมาคมนักข่าวฯ (ตรงข้าม รพ.วชิระ)

 

9.30 น.             ลงทะเบียน

10.00 น.           เวทีเสวนา “ประเคนทีวีดิจิทัลสาธารณะ… กสทช. รัฐประหารปฏิรูปสื่อ? ”

 

วิทยากร

นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานมูลนิธิ TDRI

ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ ผู้อำนวยการมูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา (มีเดีย มอนิเตอร์)

น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ กสทช.

นายชวรงค์ ลิมปัทมปาณี ที่ปรึกษาสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

นายบัณฑิต จันทร์ศรีคำ (แคน สาริกา) บรรณาธิการข่าวเนชั่นสุดสัปดาห์

นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

ผู้ดำเนินการเสวนา นายวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์ นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

 

12.00 น.           จบเวทีเสวนา

————————————————————————-