วันที่17 – 18 เม.ย.56

17 – 18 เม.ย.56

ประชุมบอร์ด กสท. วันนี้ โหวตแพ้อีกแล้ว วาระสำคัญ 4.11 เรื่องคุณสมบัติผู้รับอนุญาตใช้คลื่นบริการสาธารณะประเภทที่2เพื่อความมั่นคงของรัฐ ว่าด้วยเรื่องการกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ใช้คลื่นสาธารณะเพื่อความมั่นคงของรัฐ ผ่านไปด้วยมติ 3:1:1 (คือข้างมาก-ข้างน้อย-งดออกเสียง) ข้าพเจ้าอยู่เสียงข้างน้อยเหมือนเดิม เพราะไม่เห็นชอบหลักการที่อนุกรรมการความมั่นคงฯและสนง.เสนอมาว่าให้เฉพาะ หน่วยงานกลาโหมและตำรวจเท่านั้นที่มีสิทธิ์ใช้คลื่นนี้ อีกทั้งไม่เห็นด้วยที่แยกกติกาย่อยๆออกมาเป็นชิ้นๆ สำนักงานควรทำเป็นร่างประกาศฯภาพรวมของการจัดสรรคลื่นฯบริการสาธารณะ (Beauty contest) เหตุผลหลักที่โหวตไม่เห็นชอบมติวันนี้คือ การล็อกสเปคคุณสมบัติผู้ได้คลื่นบริการสาธารณะเพื่อความมั่นคงให้เฉพาะหน่วยงานกลาโหมและตำรวจเท่านั้น ไม่เห็นชอบที่มติบอร์ดวันนี้ตีความ *ความมั่นคงของรัฐและความปลอดภัยสาธารณะ* ในความหมายแคบให้สิทธิ์เฉพาะองค์กรถืออาวุธใช้คลื่นทำธุรกิจได้ มติ 3:2 คราวก่อนให้สิทธิ์ช่อง 5-11-TPBS 2 ช่องได้ใช้คลื่นทีวีดิจิทัลไปแล้ว มติ 3:1:1 วันนี้ ไปแล้วอีก2ช่อง ให้กลาโหมกับตำรวจทำทีวีสาธารณะ ดูๆไปก็เป็นมติที่ฉลาดทางการเมือง คือกลาโหมได้ ตำรวจก็ได้ด้วย แต่สาธารณะและประชาชนจะได้อะไรหรือไม่นั้น ทุกท่านช่วยตอบ กสท./กสทช.ดังๆด้วย ที่เราพยายามจะช่วยตีความคำว่า   *ความมั่นคงของรัฐ* *ความปลอดภัยสาธารณะ* ในความหมายกว้างเชิงก้าวหน้า วันนี้มติบอร์ด กสท.
ปิดจ๊อบ ฟันธงแล้ว มติวันนี้ เป็นผลพวงจาก พรบ.ประกอบการวิทยุ-โทรทัศน์ 2551 ที่ กสท.มาตีความให้แคบลงสุดๆ เลยดิ้นไปไหนไม่ได้ นอกจากกลาโหมและตำรวจ ไม่อยากบ่นมาก ไม่อยากดราม่า ประชด เสียดสี ลดการใช้ความอารมณ์ความรู้สึก แต่จะสู้ด้วยเหตุผล หลักการ วิชาการ เครือข่ายสังคมให้มากยิ่งขึ้น ยุติการเสียน้ำตา มีคนบอกว่า กสทช.เป็นโลกของผู้ชาย ก็ต้องสู้แบบแมนๆ (แต่เราคิดว่าผู้หญิงใช้เหตุผลมากกว่าเสียอีก) ในฐานะเป็นผู้หญิง แต่ละเรื่องที่เราตัดสินใจ เราต้องคิดแล้วคิดอีก หาเหตุผลสารพัดมาอธิบาย แต่ในโลกของการเมือง ไม่ต้องหาเหตุผล การตัดสินใจแบบไม่มีเหตุผลและหลักการหรือเจตนารมณ์รองรับ เราอธิบายกับใครก็ไม่ได้ อธิบายกับตัวเองก็ไม่ได้เหมือนกัน

วันนี้ยังมีอาการเหมือนคนอกหัก คือจะปฏิรูปสื่อของรัฐแล้วไม่ได้คืนคลื่นมาเลย แถมรัฐ ทหาร ตำรวจยังได้คลื่นเพิ่มอีก มันก็ปวดหัวใจ ปวดตับ ปวดไต ส่วนตัวคิดว่าเดินคนละทางกับเรื่องทีวีดิจิทัลช่องสาธารณะกับเสียงข้างมากแล้ว แต่ยังพยายามหาจุดร่วมกับทีวีช่องธุรกิจ 24ช่องใหม่ อยากให้ออกมาดี วันนี้เสนอผ่านสื่อแล้วว่า ขอให้ กสท.ชะลอการจัดสรรคลื่นทีวีดิจิทัลช่องสาธารณะออกไปก่อนเลย ไปใช้เวลาออกแบบสวยๆ แล้วมาลุยประมูลช่องธุรกิจดีกว่า คนไทยกำลังจะเสียเงินซื้อทีวีเครื่องใหม่เอี่ยมดูแบบดิจิทัล ไม่อยากให้เปิดมาเจอช่องทหาร ตำรวจ มหาดไทย ท่องเทียว วัฒนธรรม พัฒนาสังคม เรียงกัน ถ้าเราอยู่ยุค 2504 ผู้ใหญ่ลีตีกลองประชุม เริ่มมีทีวีขาวดำใหม่ๆก็ว่าไปอย่าง แต่นี่เราอยู่ศตวรรษที่ 21 ดู TV anywhere ดิจิทัลอีร่ากันแล้ว ยุคก่อนคนเปิดดูช่อง5 ช่อง11 จำไม่ได้หรอกว่าใครเป็นคนก่อกำเนิด แต่ยุคนี้อีก15 ปีคนจะจำได้ว่า อ๋อ ช่องทหาร ตำรวจ มหาดไทย ฯลฯ สมัยยุค กสทช.ไงเธอ

Still heart broken for the decision yesterday by NBTC’s Broadcast Commission on new digital TV for the Defense Channel & Police Channel. Today, made my public statement on the decision, also the next move. Not sure if it will be successful but gotta do it full option. We ain’t living in 1950 watching black&white screen anymore. It ‘s digital TV in modern age. Calling NBTC to revise plan for state-owned TV. Kindly go ahead with the auction for new digital TV ( 24 channels for commercial) instead. It is now only hope left for change in Thai TV. If eventually failed for total new 48 channels. Ignore your TV set & watch it anywhere via Internet. But NBTC must break the telcom monopoly first. Facing Tiger & Crocodile here.