เปิดข้อเสนอจากมีเดียมอนิเตอร์ถึงกสทช.

อ่าน ! มีเดียมอนิเตอร์เสนอ กสทช.กำหนดเกณฑ์สื่อเพื่อบริการสาธารณะให้ชัดเจน ทั้งแนะให้ช่อง 5 ลดบันเทิง และ
โฆษณาตรงแฝง ช่อง สทท.11 เน้นประโยชน์ประชาชนมากกว่าภาครัฐ และ ไทยพีบีเอสใช้เกณฑ์ขององค์การ
ประกบของ กสทช. ซึ่งกำหนดเกณฑ์สื่อเพื่อบริการสาธารณะที่ชัดเจนน้อยกว่า

Download (Final-Press-Release1.pdf,PDF, Unknown)