กสทช.เสียงข้างน้อยเตรียมเสนอร่างเกณฑ์ทีวีดิจิตอลสาธารณะ

กสทช.เสียงข้างน้อยเตรียมเสนอร่างเกณฑ์ทีวีดิจิตอลสาธารณะ

กรรมการ กสทช.เสียงข้างน้อย 2 คน เตรียมเสนอที่ประชุมพิจารณาร่างกติกากลางในการให้คะแนนผู้ที่จะขอใบอนุญาตประกอบกิจการทีวีดิจิตอล ช่องบริการสาธารณะ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส

ที่มา เวบไซต์ไทยพีบีเอส