กสทช.ไม่ฟัน!ร่างบิวตี้คอนเทสต์ – โยนบอร์ดเล็กตัดสิน

กสทช.ไม่ฟัน!ร่างบิวตี้คอนเทสต์ – โยนบอร์ดเล็กตัดสิน

กสทช.ไม่พร้อมฟัน ! อำนาจออกหลักเกณฑ์บิวตี้คอนเทสต์พร้อมส่งกลับบอร์ดเล็กตัดสินใจ ในขณะที่ร่างประกาศฯ เกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการประมูลผ่านฉลุย(มีสงวนและตั้งข้อสังเกตบางประเด็น) ด้านร่างประกาศฯ non exclusive list ไม่คุ้มครองคนไทยรับชมฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก และฟุตบอลดิวิชั่น 1

ความคืบหน้าจากที่ประชุมบอร์ดใหญ่ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) ครั้งที่ 5 เมื่อวันพุธที่ 22 พ.ค. ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ และ นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.)  ได้เสนอให้พิจารณาข้อหารือขอบเขตอำนาจหน้าที่ ให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้กระบวนการดำเนินการชอบด้วยกฎหมาย และ ความจำเป็นในการจัดให้มีประกาศหลักเกณฑ์เพื่ออนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินประเภทบริการสาธารณะ เช่นเดียวกับที่จัดให้มีหลักเกณฑ์สำหรับกิจการทางธุรกิจ ที่กำหนดให้จัดทำประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือก และเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ตามประกาศ กสทช. เรื่อง แผนการเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนระบบส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอล พ.ศ.2555  นางสาวสุภิญญา กล่าวว่า การพิจารณาวาระนี้มีการเสนอขอให้ตนถอนวาระออก แต่ตนยืนยันไม่ถอน เนื่องเพราะเหตุผลที่เสนอวาระนี้ต่อชุดใหญ่เพราะเป็นอำนาจที่คาบเกี่ยวกันตามกฎหมายที่บอร์ดใหญ่ควรใช้อำนาจวินิจฉัยในกรณีที่มีความขัดแย้งเกิดขึ้น ซึ่งผลจากที่ประชุมได้ขอให้นำเรื่องนี้กลับไปพิจารณาที่บอร์ดเล็ก กสท. โดยตนคงรอการนำเรื่องนี้กลับมาพิจารณาอีกครั้งก่อนหาแนวทางอื่นต่อไป  ทั้งนี้ กสทช.มีมติผ่าน(ร่าง)ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจ โดย นางสาวสุภิญญา ได้ขอสงวนบางประเด็น อาทิ การใช้หนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงินประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 (Bank Guarantee)  และ ราคาโครงข่ายมัลติเพล็กเซอร์ พร้อมตั้งข้อสังเกตในบางประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิธีการประมูล ที่น่าจะเปิดให้มีการแสดงความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม และทำความเข้าใจกับสาธารณะและผู้เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ นางสาวสุภิญญาฯ ได้สงวนความเห็นการนำรายการฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก และฟุตบอลดิวิชั่น1 ออกจากภาคผนวกรายการกีฬาที่สำคัญ ที่ผู้ประกอบกิจการจะต้องปฏิบัติตามประกาศ ใน(ร่าง)ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การแพร่เสียงแพร่ภาพรายการกีฬาที่สำคัญ  หรือ ร่างฯnon exclusive list ที่มีหลักการสำคัญในการคุ้มครองและกำกับดูแลการเผยแพร่ภาพรายการกีฬาที่มีความสำคัญซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ โดยไม่ถูกจำกัดช่องทางการรับชมทั้ง 7 รายการ ได้แก่ รายการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก รายการแข่งขันคอนเฟเดอเรชั่นส์คัพ รายการแข่งขันเอเชี่ยนคัพนัดสุดท้าย และนัดที่มีทีมชาติไทยเข้าร่วมแข่งขัน รายการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลก และฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย รายการแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์โลก รายการแข่งขันวอลเล่ย์บอล ระดับชิงแชมป์โลก และรายการแข่งขันเทนนิสเดวิสคัพ นัดที่มีตัวแทนจากชาติไทยเข้าร่วมแข่งขัน การสงวนความเห็นในรายการการกีฬาที่ถูกนำออก เพราะเนื่องจากอาจทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันของผู้ประกอบการฯ และมีความกังวลต่อการคุ้มครองผู้บริโภค ดังเช่นกรณีที่เคยเกิดขึ้นแล้ว จอดำบอลยูโร และ การถ่ายทอดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลโลกที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต