17 พ.ค.นี้ ขอเชิญร่วมงานรำลึก/สืบสาน 21 ปี พฤษภาประชาธรรม

    21 ปีพฤษภาประชาธรรม

May 1992 Memorial Foundation

กำหนดการ รำลึก/สืบสาน 21 ปี พฤษภาประชาธรรม

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2556 ภาคศิลปวัฒนธรรม  

18.00-22.00 น. ณ เวทีลาน สวป. มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก

จัดโดย องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2556     พิธีรำลึก/สืบสาน 21 ปี พฤษภาประชาธรรม

ณ สวนสันติพร อนุสรณ์สถานพฤษภาประชาธรรม ถ.ราชดำเนิน (ข้างสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล)

โดย คณะกรรมการจัดงาน 21 ปีพฤษภาประชาธรรม, มูลนิธิพฤษภาประชาธรรมและกรุงเทพมหานคร

ภาคเช้า

08.00 – 09.00 น.            วางพวงมาลา สดุดีวีรชนเดือนพฤษภา 2535 ณ ที่ตั้ง อนุสาวรีย์วีรชนพฤษภา 35

09.00 – 09.30 น.            ดนตรีบรรเลงเพลงพฤษภาประชาธรรม

พิธีกรชี้แจงกำหนดการ และรายละเอียดการจัดงาน

09.30 – 09.50 น.            ประธานคณะกรรมการจัดงาน กล่าวต้อนรับและรายงานการจัดงาน

ประธานมูลนิธิพฤษภาประชาธรรม, ประธานคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35

รายงานความคืบหน้าการจัดสร้างอนุสรณ์สถานพฤษภาประชาธรรม

09.50 – 10.10 น.            ปาฐกถาพิเศษ พฤษภาประชาธรรม โดย นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ

อดีตเลขาธิการสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนนท.) ปี 2535-2536

10.10 – 10.40 น.             ผู้แทนองค์กรประชาธิปไตยและแรงงาน วางมาลา และกล่าวสดุดีวีรชน

ผู้แทนองค์กรนิสิตนักศึกษา เยาวชน วางมาลา และกล่าวสดุดีวีรชน

ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนและองค์กรอิสระ วางมาลา และกล่าวสดุดีวีรชน

ภาครัฐ                           ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือผู้แทน  วางมาลัย และกล่าวสดุดีวีรชน

ผู้แทนประธานวุฒิสภา วางมาลา

โฆษกประธานรัฐสภา ผู้แทนประธานรัฐสภา วางมาลา และกล่าวสดุดีวีรชน

ผู้นำฝ่ายค้าน หรือผู้แทน วางมาลา และกล่าวสดุดีวีรชน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนนายกรัฐมนตรี วางมาลา และกล่าวสดุดีวีรชน

10.40 – 11.00 น.             พิธีเปิดการจัดสร้างอนุสาวรีย์วีรชนพฤษภาประชาธรรมและอนุสรณ์สถานพฤษภา

(ถ่ายรูปหมู่คณะผู้แทนฯ 21 ปีพฤษภาประชาธรรม)

องค์กรต่างๆ วางมาลารำลึกวีรชน

11.00 – 11.05 น.            ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

11.05 – 11.45 น.            เจริญพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพล

11.45 – 12.00 น.            ดนตรีพฤษภาประชาธรรม

12.00 – 13.00 น.             (ญาติ มิตรวีรชน ผู้มีเกียรติร่วมรับประทานอาหาร บริเวณปะรำพิธี)

ภาคบ่าย เวทีเสวนาโต๊ะกลม ณ โรงแรมรัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนิน เพื่อสืบสานเจตนารมณ์เดือนพฤษภา 35

เรื่อง “เจตนารมณ์พฤษภา 2535 กับแนวทางการปฏิรูปสื่อ ยุค กสทช.”
จัดโดย คณะกรรมการจัดงาน 21 ปีพฤษภาประชาธรรม คณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35

ร่วมกับ มูลนิธิไฮริค เบริลล์
ณ ห้องประชุมชั้น 1 โรงแรมรัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯ
12.30 – 13.15 น.            ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมเสวนาและสื่อมวลชน
13.15 – 13.30 น.            กล่าวเปิดงานเสวนา โดย อดุลย์ เขียวบริบูรณ์

13.30 – 16.30 น.            เสวนาโต๊ะกลม “เจตนารมณ์พฤษภา 2535 กับแนวทางการปฏิรูปสื่อ ยุค กสทช.”
                        โดย       ผศ.ดร.พิรงรอง รามสูต     คณะนิเทศศาสตร์  จุฬาฯ
สุภิญญา กลางณรงค์        กสทช.

สมบัติ บุญงามอนงค์        ประธานมูลนิธิกระจกเงา

บัณฑิต จันทศรีคำ           บรรณาธิการข่าวเนชั่นสุดสัปดาห์

จอม เพชรประดับ            สื่อมวลชน

ประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์    ผู้อำนายการบริหารสถาบันอิศรา

ดำเนินรายการโดย รุ่งมณี เมฆโสภณ  อดีตผู้สื่อข่าวบีบีซี ภาคภาษาไทย

 

ที่ปรึกษา

นายกรัฐมนตรี                                        ผู้นำฝ่ายค้าน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย                        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร                    มูลนิธิพฤษภาประชาธรรม

สภาวิชาชีพสื่อวิทยุและโทรทัศน์ไทย           สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สมาคมนักข่าววิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  ฯลฯ

คณะกรรมการดำเนินการจัดงานสืบสาน 21 ปี พฤษภาประชาธรรม

ประธาน

นายชัยยง อัชฌานนท์                  กรรมการมูลนิธิพฤษภาประชาธรรม

กรรมการ

นายปริญญา เทวานฤมิตรกุล       รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายอดุลย์ เขียวบริบูรณ์               ประธานคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35

นายนุภาพ สวันตรัจฉ์                  ประธานเครือข่ายศิลปินเพื่อสังคม

นางสาวปราณี สัตยประกอบ         ผู้อำนวยการ สำนักวัฒนธรรมฯ กรุงเทพมหานคร

นายบุญแทน ตันสุเทพวีรวงศ์        คณะกรรมการรณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยชน (ครส.)

นายสุริยันต์ ทองหนูเอียด             คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย(ครป.)

นายวิชาญ อุ่นอก                        เลขาธิการสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ

นายอุทัย ยอดมณี                        นายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง (อศ.มร.)

เลขานุการ

นายเมธา มาสขาว                      เลขาธิการคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35