คุ้มครองผู้บริโภคกสท.ดันเรื่องราวร้องเรียนสู่บอร์ด

คุ้มครองผู้บริโภคกสท.ดันเรื่องราวร้องเรียนสู่บอร์ด

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2556 เวลา 14:03 น.

วันนี้(21พ.ค.)ที่โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)โดยน.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ กสทช.และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.) ในฐานะคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน กสท.เปิดเผยว่า ได้เชิญผู้แทนเครือข่ายผู้บริโภค ผู้ประกอบการ และหน่วยงาน แสดงความเห็นเรื่อง แนวคิดมาตรการกลไกรับเรื่องร้องเรียนของว่าที่ ผู้รับใบอนุญาตทีวีดิจิทัล เพื่อเสนอให้ที่ประชุมกสทช.พิจารณาในวันพรุ่งนี้(22พ.ค.)

สำหรับร่างแนวทางปฎิบัติ เรื่อง การรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ระบบดิจิทัลทางธุรกิจ ระดับชาติ มีเงื่อนไขระบุกำหนดหลักเกณฑ์ กระบวนการชัดเจน สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ มีการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาตอบคำถาม ข้อสงสัยทั่วไปโดยไม่คิดค่าบริการ นอกจากนี้ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ จัดเก็บระบบและฐานข้อมูล เพื่อบันทึก จัดทำรายงานสรุปข้อมูลการร้องเรียน ผลการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนส่งให้คณะกรรมการทุก 3 เดือน ในขณะเดียวกันยังต้องเก็บข้อมูลร้องเรียนและผลดำเนินการไว้ไม่น้อยกว่า2ปี นับจากวันที่ได้รับการร้องเรียน

” สำหรับการระดมความคิดเห็นครั้งนี้  เพราะการรับเรื่องราวร้องเรียนมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากกสท.ไม่มีสิทธิ์เข้าไปเซ็นเซอร์เนื้อหาการออกอากาศ แพร่ภาพ ดังนั้นสถานีต้องดูแลเนื้อหา และมีช่องทางรับร้องเรียนเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค”น.ส.สุภิญญากล่าว

ด้านตัวแทนบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปัจจุบันอาร์เอสมีระบบ คอล เซ็นเตอร์ อยู่แล้ว แต่ไม่มีการร้องเรียนเนื้อหา มีเฉพาะร้องเรียนปัญหาทางเทคนิคเท่านั่น แต่หากได้รับใบอนุญาต อาร์เอส จะเร่งดำเนินการแก้ไขให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น

อ่านข่าว

ที่มาข่าว เดลินิวส์