จับตาวาระกสท. : ตรวจสอบผู้รับใบอนุญาตละเมิดลิขสิทธิ์และจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการกำกับดูแล

จับตาวาระกสท. : ตรวจสอบผู้รับใบอนุญาตละเมิดลิขสิทธิ์และจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการกำกับดูแล

วันจันทร์นี้(27 พ.ค.นี้) ที่ประชุมกสท. นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.) ได้เสนอวาระเพื่อพิจารณาขอให้มีการตรวจสอบผู้ได้รับใบอนุญาต กิจการไม่ใช่คลื่น ละเมิดลิขสิทธิ์บนเคเบิ้ลทีวีและอาจเข้าข่ายมีความผิดตาม มาตรา53 พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 ตามที่สมาคมผู้สร้างภาพยนตร์แห่งสหรัฐอเมริกา ได้ร้องเรียนมายังกสทช. เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและปัญหาเกี่ยวกับเคเบิ้ลทีวีซึ่งนำงานละเมิดลิขสิทธิ์ไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ช่องทีวีที่เผยแพร่ภาพยนตร์ดังกล่าว ได้รับใบอนุญาตแล้วโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย. 56 – 21 เม.ย.57  ด้วยสำนักงานกสทช. ได้ให้ความสำคัญกับการเผยแพร่รายการอันมีลิขสิทธิ์ ซึ่งผู้ขอรับใบอนุญาตต้องแสดงข้อมูลสิทธิเผยแพร่รายการ และข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อประกอบการขอรับใบอนุญาต นอกจากนี้ในเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตต้องได้รับสิทธิ์เผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดที่จำเป็นก่อนการนำรายการมาให้บริการหรือแพร่ภาพกระจายเสียง ทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง หรือก่อนการกระทำการอื่นใด รวมทั้งนางสาวสุภิญญา ได้ขอให้สำนักงานฯจัดทำฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ความเหมาะสม ตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ.2555 เพื่อให้คณะกรรมการกสท. และส่วนงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว เพื่อการกำกับดูแลทั้งก่อนและหลังการให้ใบอนุญาตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ กสท.เตรียมพิจารณาผลจากการตรวจสอบกรณี รายการท็อปฮิตช่องหนึ่ง ที่กสท.ต้องฟันธงว่าเข้าข่ายกระทำความผิดตามมาตรา 37 หรือการกระทำผิดตามจรรยาบรรณ..