จับตาวาระ กสท วันจันทร์ที่ 17 มิ.ย.56

จับตาวาระ กสท. : ความคืบหน้า “โครงข่ายทีวีดิจิตอล” และ นโยบายการกำกับดูแลการละเมิดลิขสิทธิ์

                นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.) เปิดเผยว่า ในการประชุม กสท.ครั้งที่ 23 ในวันจันทร์ที่ 17 มิ.ย.นี้ มีวาระน่าสนใจชวนติดตาม “ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการโทรทัศน์สำหรับการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล” หรือ MUX  ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ.2555 และประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตเพิ่มเติมในส่วนการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ซึ่ง สุภิญญาฯ กล่าวว่า  “เรื่อง Mux ถือเป็นหัวใจสำคัญว่าจะเกิดทีวีดิจิตอลหรือไม่ เพราะเป็นโครงข่ายกลางที่จะนำพาสัญญาณไปยังผู้รับ เปรียบเสมือนรางรถไฟที่ต้องให้ผู้เช่ามาวิ่งขบวนรถไฟได้ใช้และเช่าอย่างเป็นธรรม ดังนั้นเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตจึงต้องมีและสำคัญยิ่ง

นอกจากนี้ตนได้นำวาระเข้าเพื่อพิจารณา เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลการเผยแพร่เนื้อหาที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ตามข้อเสนอจากสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจบันเทิงไทย (Thai Entertainment Content  Trade Association : TECA) ได้ขอความอนุเคราะห์จัดให้มีการเฝ้าระวังการละเมิดลิขสิทธิ์บนเครือข่ายเทคโนโลยี ที่เข้าถึงประชาชนในวงกว้าง ผ่านช่องทาง เคเบิลทีวี ช่องโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม และระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งกระทบต่อการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ในระบบธุรกิจและอุตสาหกรรมบันเทิง โดยสมาคมฯ เสนอให้ กสทช. มีมาตรการกำกับดูแลด้านเนื้อหากับผู้ประกอบการก่อน      การเผยแพร่เนื้อหาที่อาจเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์สู่สาธารณชน และยินดีให้ความร่วมมือตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้สมาคมฯ เป็นสมาชิกของสมาพันธ์ผู้ผลิตสิ่งบันทึกเสียงระหว่างประเทศ (International Federation of Phonographic Industy : IFPI) ซึ่งทำหน้าที่ดูแลคุ้มครองสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่สมาชิกในอุตสาหกรรมเพลง โดยมีสมาชิกเป็นค่ายเพลงกว่า 1,400 บริษัททั่วโลก อาทิ บริษัท โซนี่ มิวสิค เอนเทอร์เทนเมนต์ โอเปอร์เรติ้ง  (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทยูนิเวอร์ซัล มิวสิค (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท วอร์เนอร์ มิวสิค(ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท บีอีซี เทโร เอนเตอร์เทนท์เมนท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งตนได้รับข้อเสนอในการกำกับเรื่องนี้มาหารือต่อในบอร์ดกสท. เพื่อหาแนวทางที่ชัดเจนต่อไป เพื่อยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย.