“กสทช.” ชวนวัยโจ๋วัยเก๋า ร่วมประกวดหนังสั้น

“กสทช.” ชวนวัยโจ๋วัยเก๋า ร่วมประกวดหนังสั้น

“รู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิตอล”

 

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) จัดประกวดหนังสั้น “รู้เท่าทันสื่อ” ภายใต้แนวคิด “รู้เท่าทันสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ ในยุคดิจิตอล” ผลิตหนังสั้นเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ ด้วยวิธีการและเทคนิคที่สร้างสรรค์ เพื่อเป็นสื่อในการให้ความรู้แก่ประชาชน ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 4 แสนบาท เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 19 กรกฎาคม 2556 นี้

สำนักงาน กสทช. จัดโครงการประกวดหนังสั้นรู้เท่าทันสื่อ ภายใต้แนวคิด “รู้เท่าทันสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ ในยุคดิจิตอล” โดยมีเป้าหมายเพื่อต้องการส่งเสริมให้คนในสังคมมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างให้ประชาชนในฐานะผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์มีความตื่นตัว มีความกระตือรือร้นในการเข้าถึงสื่อที่หลากหลายในยุคดิจิตอล รวมถึงการใช้สื่อให้เกิดประโยชน์และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสื่อต่างๆให้ดีขึ้น ด้วยการเชิญชวน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่มีความรู้ความสามารถในการผลิตหนังสั้น นำแนวคิดหรือมุมมองด้านการรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิตอลมาถ่ายทอดผ่านหนังสั้น

อีกทั้ง กิจกรรมดังกล่าวยังสอดคล้องกับภารกิจหลักของ กสทช. ในการตรวจสอบ การดำเนินการของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ มิให้มีการดำเนินการใด ๆ เพื่อเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค โดยจากแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ได้กำหนดให้มียุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการสื่อสาร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเพิ่มความสามารถของประชาชนในการรู้เท่าทันสื่อแก่ประชาชนในฐานะผู้บริโภคสื่ออีกด้วย

โครงการประกวด ฯ ดังกล่าว เปิดรับสมัคร 2 ประเภท ได้แก่ ระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยรวมทีม ๆ ละไม่เกิน 4 คน โดยรางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินสูงสุด 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร มี 2 รางวัล  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร มี 2 รางวัล   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร มี 2 รางวัล  รางวัลชมเชยประเภทละ 2 รางวัล ๆ ละ 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร  และรางวัลผู้ชมสูงสุดประเภทละ 1 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท ซึ่งจะพิจารณาจากจำนวนผู้กดไลค์จากสื่อออนไลน์ (ใส่ชื่อเว็บไซต์ของ รส. ไปด้วยมั้ย)โดยกำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 นี้

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โทรศัพท์ 02-271-0151 ถึง 60 ต่อ 455, 482 หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.nbtc.go.th