สรุปมติกสท.

สรุปมติกสท. : เคาะแล้ว 4 ราย แรกทำ MUX โครงข่ายทีวีดิจิตอล
กสทช.สุภิญญา ! สงวนความเห็นรายเดิมได้ช่องสาธารณะอัตโนมัติ โดยไร้เกณฑ์บิวตี้คอนเทสต์

กสท.ตัดสินใจให้ 4 รายเดิม กรมประชาฯ-กองทัพบก-อสมท.-ไทยพีบีเอส ได้สิทธิ์ทำ MUX หรือโครงข่ายทีวีดิจิตอล โดยแลกให้คืนคลื่นฯภายใน5ปี ด้านกสทช.สุภิญญาเห็นด้วยกับการให้ใบอนุญาตโครงข่ายแต่ติดใจให้ช่องสาธารณะรายเดิมโดยยังไม่มีเกณฑ์บิวตี้คอนเทสต์

วันนี้(17 มิ.ย.56) นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ได้ชี้แจงเพิ่มเติม หลังที่ประชุม กสท. มีมติอนุญาตให้ กองทัพบก บมจ. อสมท.      กรมประชาสัมพันธ์ และ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)  เป็นผู้ให้บริการโครงข่ายทีวีดิจิตอล หรือ การประกอบกิจการโทรทัศน์สำหรับการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (Multiplex, MUX) ในระยะเวลา 15 ปี โดยครั้งนี้ยังไม่ได้พิจารณาลงมติเรื่องราคา โดยทั้ง 4 ราย จะต้องทำแผนการลงทุนและขยายโครงข่ายร่วมกันเสนอเข้ามาอีกรอบ ส่วนเหตุผลที่ตัดสินใจให้ทั้ง 4 รายเดิมได้ใช้สิทธิ์ทำตรงนี้ เพราะส่วนหนึ่งทั้ง 4 รายเดิมมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นต้นทุนเดิมมาก่อนแล้ว อาทิเช่น เสา อุปกรณ์ และความชำนาญ  รวมถึง ทั้ง 4 รายได้ทำหนังสืออย่างเป็นทางการยินดี ในการยอมคืนคลื่นความถี่เดิมที่ถือครองอยู่ภายในระยะเวลา 5 ปีนับจากวันที่ กสทช.มีมติ จึงถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่ทำให้ระยะเวลาในการคืนคลื่นเร็วกว่าที่ระบุไว้ในแผนแม่บทฯ จาก 10 ปี ลดเหลือ 5 ปี ส่วนกรณี สถานีโทรทัศน์สีช่อง 3 ที่จะหมดอายุสัมปทาน พ.ศ.2563 และช่อง 7 หมดอายุสัมปทาน พ.ศ.2565 ยังติดสัญญาสัมปทานอยู่จะต้องพิจารณาอีกทีว่าจะสามารถใช้เวลาการคืนคลื่นให้สั้นลงขึ้นเหมือนทั้ง 4 ช่องนี้ได้อย่างไร

แต่ถึงอย่างไรก็ตาม แม้ตนเห็นชอบกับการให้ใบอนุญาตโครงข่าย แต่ได้สงวนความเห็นในการไม่เห็นชอบการพิจารณาความจำเป็นให้รายเดิม อย่าง ช่อง 11 และ ช่อง 5 ได้รับสิทธิ์การประกอบกิจการโทรทัศน์ ประเภทบริการสาธารณะ ในระหว่างการออกอากาศคู่ขนานอัตโนมัติ โดยที่ยังไม่มีการสร้างเงื่อนไข หรือหลักเกณฑ์บิวตี้คอนเทสต์ที่ชัดเจนจาก กสทช. ในการที่จะสามารถเห็นแผนการปรับตัว ปรับผังรายการ หรือแผนการหารายได้เพื่อเป็นทีวีบริการสาธารณะในอนาคต ทั้งนี้ตนได้เคยทำสงวนความเห็นและมติในการประชุม กสท. ครั้ง12/2556 วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2556 เรื่อง แนวทางการอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทกิจการบริการสาธารณะแล้ว ส่วนความชัดเจนเรื่องมาตรฐานการกำกับราคาของโครงข่ายฯ ตนเสนอให้ กสท. เร่งเปิดเผยข้อมูลกับผู้ที่จะเข้าร่วมประมูล 24 ช่อง เพื่อความเป็นธรรมของรายใหม่ในการตัดสินใจ ส่วนผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ก็ควรตื่นตัวติดตามอย่างใกล้ชิด.