เชิญอ่าน!

เชิญอ่าน! รู้จักสื่อ – รู้จักสิทธิ์ ฉบับ 2 วารสารเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค จัดทำโดย กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(รส)

Download (รู้จักสื่อรู้จักสิทธิ_2.pdf,PDF, 4.78MB)