ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนา

กำหนดการเสวนา
เรื่อง “ประโยชน์สาธารณะจากการจัดสรรคลื่นความถี่ในกิจการดิจิตอล”

จัดโดย คณะอนุกรรมาธิการพิจารณา ศึกษา ติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานด้านสิทธิเสรีภาพ
ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2556
เวลา 13.00 – 17.00 น.
ณ ห้องประชุมคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

Download (16-7-56.pdf,PDF, Unknown)