จับตาวาระ กสท. : เตรียมออกประกาศคุ้มครองผู้บริโภค ทีวีบอกรับสมาชิกหลังพบการเอาเปรียบ 7 ข้อ

จับตาวาระ กสท. : เตรียมออกประกาศคุ้มครองผู้บริโภค ทีวีบอกรับสมาชิกหลังพบการเอาเปรียบ 7 ข้อ

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กสท. เปิดเผยว่า หลังจากที่กสทช.มอบใบอนุญาตประกอบกิจารโทรทัศน์เพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ ภาคพื้นดิน หรือ MUX (เมื่อวันที่ 24 ก.ค.56) ทั้ง 4 รายได้แก่ อสมท. กองทัพบก กรมประชาสัมพันธ์ และ ไทยพีบีเอส ซึ่งจากนี้ไปสิ่งสำคัญ คือต้องจับตาเรื่องราคาของให้ผู้บริการด้านโครงข่าย นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.) ครั้งที่ 27 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 ก.ค.นี้ มีวาระน่าสนใจติดตาม เรื่อง (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องมาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ….  ถือเป็นความคืบหน้าทางนโยบายที่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของกสท. ตามที่คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านวิทยุและโทรทัศน์ ได้เคยเสนอไว้ตั้งแต่มีคณะอนุกรรมการฯชุดแรก โดยได้สรุปประเด็นเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับสัญญาและการให้บริการ ไว้ 7 ประเด็น ได้แก่ 1.ไม่สามารถรับชมรายการได้ 2.ไม่สามารถยกเลิกบริการก่อนกำหนดโดยไม่เสียค่าปรับ ถูกยึดเงินประกัน หรือได้รับเงินคืนในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้บริการ 3.ยกเลิกบริการแล้ว แต่ไม่ได้รับคืนเงินประกัน / คืนเงินประกันล่าช้า 4.ถูกคิดค่าบริการเพิ่มโดยไม่ทราบล่วงหน้า / ถูกเก็บค่าบริการเกินจริง 5.ผู้ให้บริการยกเลิกรายการโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า / โฆษณาหลอกลวง 6.ถูกคิดค่าบริการทั้งที่ไม่ได้ใช้บริการ และ 7.ข่มขู่ทวงหนี้อย่างไม่เป็นธรรม ซึ่งหลังจากนี้ จะนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาบอร์ดใหญ่ กสทช. แล้วถึงเข้าสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ จึงอยากเชิญชวนผู้บริโภคทุกท่านที่มีประสบการณ์จากการใช้บริการทีวีบอกรับสมาชิก หรือ Pay TV ช่วยกันเสนอแนะความคิดเห็นต่อร่างนี้ว่ามีประเด็นไหนที่เป็นประโยชน์กับผู้บริโภค
ในวันและเวลาเดียวกันของวันของการประชุมบอร์ดกสท. สำนักงาน กสทช.เอง ได้จัดรับฟังความเห็นสาธารณะต่อแนวทางการหลังคลื่น 1800 MHz หลังหมดสัมปทาน  ณ สโมสรกองทัพบก ต้องจับตากันว่าผลที่ออกมาจะเป็นอย่างไร ทั้งในประเด็นด้านกฎหมาย และการกระทำที่ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค.