เวทีเสวนากับหัวข้อ ทีวีดิจิตอล

เวทีเสวนากับหัวข้อ ทีวีดิจิตอล

วงเสวนาหัวข้อ ทีวีดิจิตอล 2 เวที ทั้งจากทีดีอาร์ไอ และเวทีของคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภา

โดยเวทีแรก หัวข้อ คิดใหม่การจัดสรรคลื่นทีวีดิจิตอล โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ TDRI ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธาน TDRI ห่วงว่า การประมูลทีวีดิจิตอลของ กสทช. ว่าอาจเกิดปัญหาความไม่เสมอภาค และความไม่เท่าเทียม ซึ่งจะส่งทำให้ประชาชนเสียเปรียบ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน คือการลดสัดส่วนรายการข่าวช่องข่าว จาก 75 เปอร์เซ็นต์ เป็น 50 เปอร์เซ็นต์ อาจเกิดปัญหา

ขณะที่ ดร.นที สุกลรัตน์ ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือ กสท. กล่าวว่า การเปลี่ยนผ่านสู่ทีวีดิจิตอลในไทย ต้องใช้เวลา และต้องมีความยุติธรรม ต่อผู้ประกอบการรายเก่าและใหม่ พร้อมย้ำภายในปีนี้ไทยจะมีทีวีดิจิตอลได้อย่างแน่นอน และสมบูรณ์แบบภายใน 3 ปี

ส่วนอีกเวที น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. และกรรมการกสท.ด้านคุ้มครองผู้บริโภค บอกว่า กสท.ได้สรุปการแก้ไขร่างประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อประมูลทีวีดิจิตอลแล้ว เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคมที่ผ่านมา และเตรียมเสนอบอร์ด กสทช.ขอความเห็นชอบ ในวันที่ 17 กรกฎาคมนี้ ก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งหลังการประกาศแล้ว 2 สัปดาห์ หรือประมาณต้นเดือน ส.ค.นี้ กสทช.จะออกหนังสือเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูลทีวีดิจิตอล ในกลุ่มช่องธุรกิจทั้ง 24 ช่อง ขณะที่กลุ่มของช่องเด็ก จำนวน 3 ช่อง เชื่อว่าจะมีการแข่งขันกันสูงมาก เนื่องจากมีผู้ประกอบการต่างให้ความสนใจจำนวนมาก

ดูคลิปข่าวได้ที่
เวบครอบครัวข่าว3