8 ก.ค.56

Sum up for Broadcast Panel’s meeting today at NBTC:

เช้านี้(จันทร์ 8 ก.ค.)มีประชุมบอร์ด กสท. บ่ายมีประชุมกับทีมงานหน้าห้อง  วันนี้มีวาระเพื่อพิจารณาถึง 21 วาระ ตั้งแต่วาระรูทีนอย่างออกใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการชั่วคราว/ร่างประกาศฯใหม่ และอื่นๆ จะสรุปประเด็นโดยย่อดังนี้ค่ะ

1. วันนี้มีการออกใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ 1 ปีให้กับวิทยุเพิ่มเติม แต่ก็เพิกถอนสิทธิสถานีที่ไม่มาแสดงตนเพื่อขอทดลองประกอบกิจการ 926ราย

2. วันนี้บอร์ด กสท.ได้พิจารณาแนวทางเบื้องต้นในการจะนำวิทยุกลุ่ม “หลุมดำ” เข้าสู่กระบวนการกำกับดูแลด้วย แต่ยังต้องออกเป็นประกาศฯเพิ่มเติม ที่ตอนนี้วิทยุกลุ่ม “หลุมดำ” มีจำนวนมากที่ กสทช.ไม่สามารถกำกับได้เพราะต้องส่งให้ตำรวจอย่างเดียว จึงคิดจะนำกลุ่มนี้เข้าสู่การกำกับ ส่วนตัวเห็นด้วยในหลักการ แต่วันนี้ได้ตั้งคำถามและข้อสังเกตไว้ 2-3 ประเด็น ซึ่งจะทำบันทึกเป็นเอกสารต่อไป เช่นการต้องสร้างเงื่อนไขหนักๆ อาทิการต้องไม่มีปัญหาคลื่นทับซ้อนกับคลื่นอื่น – ไม่กวนคลื่นการบิน – เครื่องส่งต้องผ่านมาตรฐาน – การโฆษณาสินค้าอาหารและยาต้องมีใบอนุญาต อย่างไรก็ตามเงื่อนไขเหล่านี้ต้องไปถกเถียงกันอีกครั้งในการพิจารณาร่างประกาศฯ ในการจัดระเบียบวิทยุกลุ่ม “หลุมดำ” คือกลุ่มที่ยังไม่ได้สิทธิ์ รวมทั้งการกำกับดูแลตามเงื่อนไขใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการให้ *เป็นผลแบบจริงจังและมีประสิทธิภาพแยกตามประเภท* ด้วย ดังนั้น กลุ่มที่มีส่วนได้ส่วนเสียจากแนวนโยบายจัดระเบียบวิทยุกลุ่มหลุมดำนี้ ไม่ว่าจะเป็นรายที่ได้สิทธิ์แล้ว หรือรายใหม่ควรตื่นตัวจับตานโยบายนี้

3. นอกนั้นมีเรื่องความคืบหน้าเกี่ยวกับร่างประกาศกำกับเนื้อหาที่เข้าข่ายผิดกฎหมายตามมาตรา 37 ตาม พ.ร.บ. ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 2551 วันนี้ผ่านร่างเพื่อไปเข้าบอร์ดใหญ่ ส่วนตัวสงวนไว้ รายละเอียดว่าทำไมตนเองถึงสงวนบางประเด็นทีอยู่ในร่างประกาศการกำกับเนื้อหาตามมาตรา 37 จะทำบันทึกเผยแพร่ผ่านเว็บต่อไปค่ะ ทุกภาคส่วนควรช่วยดูร่างนี้ เพราะสำคัญต่อสิทธิเสรีภาพสื่อที่ต้องขนานไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม และการใช้อำนาจทางกฎหมายของ กสทช.และการกำกับกันเองขององค์กรวิชาชีพ  

4. วันนี้ยังมีประเด็นขัดแย้งเรื่องอำนาจหน้าที่ของอนุเนื้อหาฯและอนุส่งเสริมการกำกับดูแลกันเองด้วย เพราะงานคาบเกี่ยวกันอยู่ แต่โชคดีที่เคลียร์ได้ลงตัว เข้าใจกันแล้วมากขึ้น ถึงการแบ่งงานที่ชัดเจนในตัวของมันเองอยู่แล้ว ท่านประธานอนุกำกับเนื้อหาตามมาตรา 37 คือ กสทช.พลโทพีระพงษ์ มานะกิจ ส่วนประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมการกำกับดูแลกันเองคือข้าพเจ้า เรื่องใดที่ขัดกฏหมายตามมาตรา 37 จะไปที่อนุเนื้อหาของท่านพลโทพีระพงษ์ ส่วนอนุส่งเสริมการกำกับดูแลกันเองตามจรรยาบรรณจะเน้นกลไกวิชาชีพ-สังคมร่วมกำกับด้วย

5. นอกจากพิจารณาร่างประกาศกำกับเนื้อหาตามมาตรา37แล้ว วันนี้บอร์ด กสท.ยังตัดสินรายการปากโป้งว่าผิดตามมาตรา37 และสั่งปรับทางปกครองสูงสุด 500,000 บาท เพราะละเมิดเยาวชนพิการที่ถูกข่มขืนซ้ำผ่านสื่อ

6. นอกนั้นยังมีวาระความขัดแย้งเรื่องคลื่น 700 MHz สำนักงาน กสท.ทำบทวิเคราะห์ทางออก และจะมีการตั้งอนุกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องนี้ต่อไป น่าสนใจ ต้องติดตาม

7. ยังมีประเด็นการปรับออกตัวแทนจากช่องฟรีทีวี 6 ช่องที่นั่งอยู่ในอนุเปลี่ยนผ่านดิจิตอล เพราะมีประเด็นความทับซ้อนของผลประโยชน์ อย่างที่สังคมเคยวิจารณ์

8. ส่วนการพิจารณาเนื้อหารายการTGTตอนสิทธัตถะ ณ เวลานี้อนุเนื้อหายังไม่ส่งผลการพิจารณาตามมาตรา 37 ส่วนอนุส่งเสริมกำกับกันเองรายงานความคืบหน้าจากวิชาชีพในการประชุมคราวนี้ด้วย ทางสภาวิชาชีพฯได้เสนอแนวทางเยียวยาเบื้องต้นแล้ว2 ข้อ ส่วนมติว่าผิตตามมาตรา 37 และประกาศผังรายการหรือไม่ ให้รอไปก่อน

9. นอกนั้นยังมีประเด็นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอหารือเกี่ยวกับการขออนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมสิ่งอำนวยความสะดวกในกิจการทีวี (Facility provider)

10. ส่วนวาระของอนุคุ้มครองผู้บริโภคและกลุ่มงาน รส. วันนี้ก็ส่งเรื่องร้องเรียนที่ยุติแล้วเข้าบอร์ดเพื่อทราบและความคืนหน้าของการดำเนินคดีต่างๆ

11. นอกนั้นยังมีการพิจารณาร่างประกาศสุดท้ายของกติกาการประมูล 24 ช่องธุรกิจ ซึ่งวันที่ 10 ก.ค.นี้จะเป็นวันสุดท้ายของการรับฟังความคิดเห็นแล้ว วันจันทร์หน้าบอร์ด กสท.จะเคาะร่างประกาศที่ว่าด้วยการประมูล 24 ช่องธุรกิจในระบบดิจิตอลแล้ว ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจับตาโค้งสุดท้าย..