จับตาวาระ กสท. : เตรียมพิจารณาร่างหนังสือเชิญชวนประมูลทีวีดิจิตอล

จับตาวาระ กสท. : เตรียมพิจารณาร่างหนังสือเชิญชวนประมูลทีวีดิจิตอล

            นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกสทช. เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.) ครั้งที่ 30 ในวันจันทร์ที่  19 ส.ค.นี้ มีวาระน่าสนใจติดตาม เรื่อง การพิจารณา(ร่าง) หนังสือเชิญชวน และ(ร่าง) สรุปข้อสนเทศ การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล และประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ แม้ว่าตอนนี้กรรมการกสท.ยังไม่เห็น(ร่าง)หนังสือเชิญชวนที่สำนักงานเสนอวาระเข้ามา แต่ตนมีความเห็นว่า ขณะนี้ ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. 2556 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 14 ส.ค.ที่ผ่านมา (ดูเพิ่มเติมได้ที่ www.nbtc.go.th) ส่วน (ร่าง) หนังสือเชิญชวนก็ควรเผยแพร่โดยเร็วเช่นกัน คาดว่าการประมูลน่าจะเลื่อนออกไปก่อนสิ้นปี เพราะต้องให้เวลาภาคเอกชนเตรียมตัว ตนคิดว่าหนังสือเชิญชวนควรมีเวลาให้ผู้ประกอบการเตรียมตัวไม่น้อยกว่า 60 วัน หรือ 2 เดือน รวมทั้งต้องแจ้งราคาโครงข่ายก่อนอย่างน้อย 30 วัน ซึ่งในวันจันทร์นี้จะได้หารือร่วมกับสำนักงาน.