กสทช. สรุปรายชื่อผู้ซื้อเอกสารการประมูลขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ 3วัน (10-12 กย.56) 33 ราย 49 ชุด

สำนักงาน กสทช. สรุปรายชื่อผู้ซื้อเอกสารการประมูลขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ   วันที่สุดท้าย (12 กันยายน 2556) จำนวน 10 ราย 14 ชุด รวมทั้งสามวันจำหน่าย 33 ราย 49 ชุด

 

 

นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองเลขาธิการ กสทช.) ภารกิจยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร รักษาการแทนเลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. ปิดการจำหน่ายเอกสารการประมูลขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติแล้วในวันนี้ (12 กันยายน 2556) เมื่อเวลา 16.00 น. โดยมีผู้ประสงค์จะเข้าร่วมการประมูล มาซื้อเอกสารการประมูลในวันนี้ จำนวน 10 ราย 15  ชุด

โดยในวันที่ 12 กันยายนนี้  ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจำหน่ายเอกสารการประมูล สามารถ สรุปรายชื่อเฉพาะผู้ซื้อเอกสารการประมูล แบ่งตามหมวดหมู่ให้บริการ ดังนี้

1.หมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว มีผู้ซื้อเอกสารการประมูลจำนวน 2 ราย ได้แก่ บริษัท ทรู ดีทีที จำกัด และบริษัท แอคทีฟโพสต์ จำกัด

2.หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ มีผู้ซื้อเอกสารการประมูลจำนวน 2 ราย ได้แก่ บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด และบริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด

3.หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (ทั่วไป SD) มีผู้ซื้อเอกสารการประมูลจำนวน 6 ราย ได้แก่ บริษัท ทรู ดีทีที จำกัด, บริษัท  อาร์.เอส.เทเลวิชั่น จำกัด, บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด, บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด, บริษัท โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด และบริษัท เนชั่นแนล เทเลวิชั่น แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด

4. หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดสูง (ทั่วไป HD) มีผู้ซื้อเอกสารการประมูลจำนวน 5 ราย ได้แก่ บริษัท ทรู ดีทีที จำกัด, บริษัท จันทร์ 25 จำกัด, บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด, บริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด และบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด

นายไตรรัตน์  กล่าวว่า สรุปรายชื่อจำนวนผู้สนใจผู้ซื้อเอกสารการประมูลขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ รวมสามวัน  ที่ทำการเปิดจำหน่ายเอกสารฯ ระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2556 รวม33 ราย  จำนวน 49 ชุด  

โดยสามารถสรุปรายชื่อผู้ซื้อเอกสารการประมูลทั้งสามวัน แบ่งตามหมวดหมู่ให้บริการ ดังนี้

1.หมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว มีผู้สนใจซื้อเอกสารการประมูลจำนวน 8  ราย ได้แก่ บริษัท โรสมีเดีย แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด, บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด, บริษัท ไทยทีวี จำกัด, บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ,บริษัท เนชั่น คิดส์ จำกัด, บริษัท ทัช ทีวี จำกัด, บริษัท ทรู ดีทีที จำกัด และบริษัท แอคทีฟโพสต์ จำกัด

2.หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ มีผู้ซื้อเอกสารการประมูลจำนวน 12 ราย ได้แก่ บริษัท โพสต์ ทีวี จำกัด, บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด, บริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด, บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด, บริษัท ไทยทีวี จำกัด, บริษัท โมโน เจนเนอเรชั่น จำกัด, บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จำกัด, บริษัท ไอ-สปอร์ต มีเดีย จำกัด ,บริษัท 3เอ. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด, บริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ จำกัด, บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด และและบริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด

3.หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (ทั่วไป SD) มีผู้ซื้อเอกสารการประมูลจำนวน 17 ราย ได้แก่ บริษัท บีบีทีวี แซทเทลวิชั่น จำกัด, บริษัท ทัช ทีวี จำกัด, บริษัท จีเอ็มเอ็ม เอสดี ดิจิทัลทีวี จำกัด, บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด, บริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด, บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จำกัด, บริษัท ไทยทีวี จำกัด, บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน), บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด, บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัด บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง จำกัด, บริษัท ทรู ดีทีที จำกัด, บริษัท  อาร์.เอส.เทเลวิชั่น จำกัด, บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด, บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด, บริษัท โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด และบริษัท เนชั่นแนล เทเลวิชั่น แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด

4. หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดสูง (ทั่วไป HD) มีผู้ซื้อเอกสารการประมูลจำนวน 12 ราย ได้แก่ กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด, บริษัท จีเอ็มเอ็ม เอชดี ดิจิทัลทีวี จำกัด, บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด, บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จำกัด, บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน), บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด, บริษัท โมโน ทีวี จำกัด, บริษัท ทรู ดีทีที จำกัด, บริษัท จันทร์ 25 จำกัด, บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด, บริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด และบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด

สำหรับ ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. 2556 กำหนดให้ ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมการประมูลมีสิทธิยื่นขอรับใบอนุญาตไม่เกินรายละ 1 ใบอนุญาตของแต่ละหมวดหมู่ และผู้ประสงค์จะเข้าร่วมการประมูลไม่สามารถยื่นขอรับใบอนุญาตในหมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดสูง (ทั่วไป HD) พร้อมกับหมวดหมู่ข่าวสารและสาระได้ โดยผู้ที่สนใจซื้อเอกสารการประมูลฯ นี้จะต้องเลือก ที่จะยื่นขอรับใบอนุญาตหมวดหมู่ใดหมวดหมู่หนึ่งเท่านั้น โดย กสท. จะตรวจสอบความสัมพันธ์ภายในหมวดหมู่เดียวกัน และกรณีข้ามหมวดหมู่จะตรวจสอบความสัมพันธ์เฉพาะหมวดหมู่ทั่วไป HD และหมวดหมู่ข่าวสารและสาระ

สำหรับขั้นตอนต่อไป สำนักงานจะจัดให้มีการชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตหลังการจำหน่ายเอกสารการประมูลในวันที่ 15 กันยายน 2556 จากนั้นจะเปิดให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตในวันที่ 28-29 ตุลาคม 2556 และจะประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการประมูลภายใน 45 วัน หลังวันสิ้นสุดเวลายื่นแบบคำขอรับใบอนุญาต ทั้งนี้คาดว่าจะสามารถเปิดประมูลได้ในเดือนธันวาคมนี้

——————————————————————————————————–

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

กลุ่มงานสื่อสารองค์กร สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)

โทรศัพท์ : 0-2271-0151 ต่อ 315 – 317  โทรสาร : 0-2290-5241