พรุ่งนี้(13กย.56) NBTC Public Forum ครั้งที่ 5 เรื่อง “เพื่อความมั่นคงของรัฐและความปลอดภัยสาธารณะ จะต้องสังเวยด้วยสิทธิส่วนบุคคลจริงหรือ?”

กำหนดการ NBTC Public Forum ครั้งที่ ๕
เรื่อง “เพื่อความมั่นคงของรัฐและความปลอดภัยสาธารณะ จะต้องสังเวยด้วยสิทธิส่วนบุคคลจริงหรือ?”
วันศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๔.๐๐ น.
ณ หอประชุมชั้น ๒ สำนักงาน กสทช.
**********************
 

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.      ลงทะเบียน

๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น.      กล่าวต้อนรับและเปิดการสัมมนา
โดย กสทช.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา และ กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์

๐๙.๑๕ – ๐๙.๓๐ น.       สรุปสถานการณ์ “การละเมิดสิทธิเสรีภาพและความเป็นส่วนตัวในโลกออนไลน์”

โดย คุณอาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล ผู้ประสานงานเครือข่ายพลเมืองเน็ต

๐๙.๓๐ – ๑๒.๓๐ น.          การเสวนาสาธารณะ หัวข้อ “เพื่อความมั่นคงของรัฐและความปลอดภัยสาธารณะ จะต้องสังเวยด้วยสิทธิส่วนบุคคลจริงหรือ?”
วิทยากรประกอบด้วย

พ.ต.อ. ศิริพงษ์ ติมุลา                      รองผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับ

อาชญากรรมทางเทคโนโลยี

คุณไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ       ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและคอมพิวเตอร์

คุณสุณัย ผาสุข                      ที่ปรึกษา ฮิวเเมนไรท์วอทช์ ประจำประเทศไทย

คุณสมชาย  หอมลออ               นักกฎหมายสิทธิมนุษยชน

คุณสมบัติ บุญงามอนงค์             บก.ลายจุด/มูลนิธิกระจกเงา

คุณปรเมศวร์ มินศิริ                 ผู้บริหารเว็บไซต์ Kapook.com

ดำเนินรายการ คุณจอม เพชรประดับ

๑๒.๓๐ น.                  สรุปและปิดการเสวนาสาธารณะ

 

ท่านใดสนใจส่งแบบตอบรับเพื่อเข้าร่วมงานได้ที่

Download (.pdf,PDF, Unknown)