จับตาวาระกสท. : ถึงเวลาถก!จัดระดับความเหมาะสมเนื้อหาของรายโทรทัศน์(เรต)

จับตาวาระกสท. : ถึงเวลาถก!จัดระดับความเหมาะสมเนื้อหาของรายโทรทัศน์(เรต)

                จับตาวาระกสท. จันทร์นี้(2 ก.ย.56) กสท.พิจารณาร่างแนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ หรือการจัดเรต ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ.2556

                นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. กล่าวว่า มติกสท.ที่ผ่านมา ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ และคณะอนุกรรมการส่งเสริมการกำกับดูแลกันเองจัดประชุมกลุ่มย่อย(Focus Group) เพื่อหาแนวทางการจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ ซี่งได้จัดเมื่อวันที่ 7 ส.ค. และ 22 ส.ค.ที่ผ่านมา จึงนำข้อสรุปความคิดเห็นงเข้าที่ประชุมกสท.จันทร์นี้ เพื่อหาแนวทางที่ชัดเจนมากขึ้นในการขยายรายละเอียดของความเหมาะสมการจัดอันดับเนื้อหารายการ ตาม ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ.2556 ที่แบ่งระดับความเหมาะสม 6 ระดับไว้ ดังนี้

“ป”        รายการสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 – 5 ปี
“ด”        รายการสำหรับเด็ก อายุ 6 – 12 ปี
“ท”        รายการสำหรับผู้ชมทุกวัย
“น13”   รายการที่เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุมากกว่า 13 ปีขึ้นไป หรือ ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปี ควรได้รับคำแนะนำ
“น18”   รายการที่เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป หรือ ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปี ควรได้รับคำแนะนำ
“ฉ”        รายการเฉพาะไม่เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชน

นางสาวสุภิญญาฯ กล่าวว่า “ถ้าแนวทางการจัดเรตมีความชัดเจนขึ้น เราจะรู้ว่าเรตแต่ละประเภทมีลักษณะแบบไหนอย่างไรบ้าง ที่จะป็นมาตรฐานกำหนดเรตให้เหมาะสมกับรายการทีวีประเภทต่างๆ อย่าง ฟรีทีวี เคเบิ้ลทีวี และทีวีดาวเทียม รวมทั้งในอนาคตช่องทีวีประเภทเด็ก เยาวชนและครอบครัวจะกำหนดระดับเรตได้แค่ไหน ตนเสนอให้พิจารณาในประเด็นเหล่านี้ด้วย ทั้งนี้ตนไม่เห็นด้วยกับกรใช้มาตรา 37 พรบ.ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 แบบพร่ำเพรื่อ และไม่เห็นด้วยกับการแบนหรือเซนเซอร์จินตนาการ แต่เห็นด้วยว่าการจัดเวลาออกอากาศและวางมาตรฐานระดับความเหมาะสมของเนื้อหาคือทางออกระหว่างเสรีภาพสื่อกับความรับผิดชอบในการคุ้มครองเด็กและเยาวชน ยกตัวอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ใช้แนวทาง Watershed หรือ Safe Habor ในการกำกับดูแลสื่อบรอดแคส มี 3 แนวทางได้แก่ การกำหนดว่ารายการที่ฉายในฟรีทีวี เรตทั่วไปเด็กต้องสามารถดูได้ด้วย ยกเว้นรายการที่มีเนื้อหาอ่อนไหวจะสามารถออกอากาศได้ในช่วงเวลาที่กำหนดคือ 22.00 – 06.00 น. และกำกับการออกอากาศโฆษณาในช่วงเวลาที่มีเด็กและเยาวชนดูทีวี อย่างการกำกับโฆษณาขนมกรุบกรอบ รวมทั้งมีแนวทางการส่งเสริมให้ช่องฟรีทีวีผลิตรายการที่ส่งเสริมการเรียนรู้และเท่าทันสื่อสำหรับเด็กและเยาวชน”

ส่วนวาระอื่นน่าติดตามได้แก่ การพิจารณาแนวทางการพิจารณาคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง กรณีผู้ยื่นคำขอฯประเภทกิจการบริการทางธุรกิจขอเปลี่ยนแปลงนิติบุคคลที่ยื่นคำขอฯ ตามที่ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุฯ ได้กำหนดให้ผู้มีสิทธิยื่นคำขอทดลอง สิ้นสุดไปแล้ว ผลเป็นอย่างไรชวนติดตาม.