ผู้ประกอบการสื่อ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ และผู้บริโภค จับมือกันแก้ปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย

ผู้ประกอบการสื่อ  ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ  และผู้บริโภค

จับมือกันแก้ปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย

เมื่อวันอังคารที่ ๑๗  กันยายน ๒๕๕๖    คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  เชิญผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ  ผู้ประกอบการสื่อ  บริษัทที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์  และผู้แทนผู้บริโภค  จำนวน ๖๐ คน  ร่วมระดมความเห็นหาแนวทางและทางออกร่วมกันในการแก้ไขปัญหาโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพในสื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย   โดยมีนางสาวสุภิญญา กลางณรงค์  กสทช. เป็นประธานเปิดเวทีระดมความเห็น

นางสาวสุภิญญา  กล่าวว่า ที่ผ่านมา กสทช.กับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ทำงานร่วมกันเพื่อหาทางแก้ปัญหาโฆษณาอาหารยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพหลายวิธี ทั้งทางกฎหมาย  ทางปกครอง  การจับกุมปราบปราม การรณรงค์ผ่านสื่อ  แต่วันนี้นับเป็นครั้งแรกที่เชิญผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตักเตือนจาก อย. จากการกระทำความผิดกม.อาหารและยา  และผู้ประกอบการสื่อที่ออกอากาศโฆษณาอาหาร ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกม.  รวมทั้งเครือข่ายผู้บริโภคที่เฝ้าติดตามตรวจสอบการโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิด กม. ในสื่อต่างๆ  มาร่วมหารือกันในวันนี้  นับว่าเป็นนิมิตรหมายที่ดีมากที่ได้พูดคุยเพื่อหาแนวทางร่วมกันอย่างเปิดเผย โดยผู้ประกอบการสื่อยินดีที่จะปรับตัวและระมัดระวังการรับโฆษณามากขึ้น  และตรวจสอบข้อมูลกับ อย.ก่อนเผยแพร่   นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอจากผู้บริโภคให้ดำเนินการกับผู้ประกอบการที่กระทำความผิดให้เหมือนๆ กัน  ขณะเดียวกันขอให้ กสทช. สนับสนุนผู้ประกอบการน้ำดีที่เผยแพร่เนื้อหาที่ถูกต้อง  รวมทั้งส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อของผู้บริโภคด้วย

ด้านนางศรีนวล  กรกชกร  รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  กล่าวว่า  เวทีวันนี้พบว่าผู้ประกอบการสื่อ  และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อาหาร ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพมีความตั้งใจที่จะให้ความร่วมมือกับ กสทช. และ อย. เป็นอย่างดี และมีข้อเสนอดีๆ ที่จะนำไปสู่การทำงานร่วมกัน    เช่น การให้ อย.จัดทำฐานข้อมูลที่ให้ผู้ประกอบการสื่อเข้าไปตรวจสอบโฆษณาที่ผ่านการอนุญาตจาก อย.แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหาร ยา และเครื่องมือแพทย์ให้เข้าถึงได้ง่ายและสะดวก ซึ่งเป็นสิ่งที่ อย.กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้  คาดว่าจะใช้งานได้ในเร็วๆ นี้

นอกจากนี้รองเลขาธิการ อย.ย้ำว่าปัญหานี้เกิดมานานแล้ว  ทั้งกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร  กรรมาธิการวุฒิสภา  ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหานี้แต่ยังไม่สามารถแก้ได้    ต้องเปลี่ยนยุทธวิธีในการแก้ปัญหา  การที่มาจับมือกับ กสทช.  เริ่มมีแนวโน้มของสภาพปัญหาที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด  ประกอบกับกำลังมีการแก้กฎหมายอาหาร ยา  ให้สอดคล้องกับการเปิดตลาดอาเซียนที่จะมีอาหาร ยา และเครื่องมือแพทย์ที่จะเข้ามามากขึ้น   จึงมีการปรับให้โทษสูงขึ้น  แรงขึ้นกว่าเดิมด้วย…