Featured, ข่าวแถลง, งานและความเคลื่อนไหว, ว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค

ผู้ประกอบการสื่อ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ และผู้บริโภค จับมือกันแก้ปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย

ผู้ประกอบการสื่อ  ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ  และผู้บริโภค

จับมือกันแก้ปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย

เมื่อวันอังคารที่ ๑๗  กันยายน ๒๕๕๖    คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  เชิญผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ  ผู้ประกอบการสื่อ  บริษัทที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์  และผู้แทนผู้บริโภค  จำนวน ๖๐ คน  ร่วมระดมความเห็นหาแนวทางและทางออกร่วมกันในการแก้ไขปัญหาโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพในสื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย   โดยมีนางสาวสุภิญญา กลางณรงค์  กสทช. เป็นประธานเปิดเวทีระดมความเห็น

นางสาวสุภิญญา  กล่าวว่า ที่ผ่านมา กสทช.กับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ทำงานร่วมกันเพื่อหาทางแก้ปัญหาโฆษณาอาหารยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพหลายวิธี ทั้งทางกฎหมาย  ทางปกครอง  การจับกุมปราบปราม การรณรงค์ผ่านสื่อ  แต่วันนี้นับเป็นครั้งแรกที่เชิญผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตักเตือนจาก อย. จากการกระทำความผิดกม.อาหารและยา  และผู้ประกอบการสื่อที่ออกอากาศโฆษณาอาหาร ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกม.  รวมทั้งเครือข่ายผู้บริโภคที่เฝ้าติดตามตรวจสอบการโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิด กม. ในสื่อต่างๆ  มาร่วมหารือกันในวันนี้  นับว่าเป็นนิมิตรหมายที่ดีมากที่ได้พูดคุยเพื่อหาแนวทางร่วมกันอย่างเปิดเผย โดยผู้ประกอบการสื่อยินดีที่จะปรับตัวและระมัดระวังการรับโฆษณามากขึ้น  และตรวจสอบข้อมูลกับ อย.ก่อนเผยแพร่   นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอจากผู้บริโภคให้ดำเนินการกับผู้ประกอบการที่กระทำความผิดให้เหมือนๆ กัน  ขณะเดียวกันขอให้ กสทช. สนับสนุนผู้ประกอบการน้ำดีที่เผยแพร่เนื้อหาที่ถูกต้อง  รวมทั้งส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อของผู้บริโภคด้วย

ด้านนางศรีนวล  กรกชกร  รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  กล่าวว่า  เวทีวันนี้พบว่าผู้ประกอบการสื่อ  และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อาหาร ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพมีความตั้งใจที่จะให้ความร่วมมือกับ กสทช. และ อย. เป็นอย่างดี และมีข้อเสนอดีๆ ที่จะนำไปสู่การทำงานร่วมกัน    เช่น การให้ อย.จัดทำฐานข้อมูลที่ให้ผู้ประกอบการสื่อเข้าไปตรวจสอบโฆษณาที่ผ่านการอนุญาตจาก อย.แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหาร ยา และเครื่องมือแพทย์ให้เข้าถึงได้ง่ายและสะดวก ซึ่งเป็นสิ่งที่ อย.กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้  คาดว่าจะใช้งานได้ในเร็วๆ นี้

นอกจากนี้รองเลขาธิการ อย.ย้ำว่าปัญหานี้เกิดมานานแล้ว  ทั้งกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร  กรรมาธิการวุฒิสภา  ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหานี้แต่ยังไม่สามารถแก้ได้    ต้องเปลี่ยนยุทธวิธีในการแก้ปัญหา  การที่มาจับมือกับ กสทช.  เริ่มมีแนวโน้มของสภาพปัญหาที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด  ประกอบกับกำลังมีการแก้กฎหมายอาหาร ยา  ให้สอดคล้องกับการเปิดตลาดอาเซียนที่จะมีอาหาร ยา และเครื่องมือแพทย์ที่จะเข้ามามากขึ้น   จึงมีการปรับให้โทษสูงขึ้น  แรงขึ้นกว่าเดิมด้วย…

 

 

About admin

No information is provided by the author.