สหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ จัดงาน “เวทีสาธารณะ 2 ปี กสทช.กับความไว้วางใจจากสังคม ”

สหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ ขอเชิญร่วมงาน
“เวทีสาธารณะ๒ ปี กสทช.กับความไว้วางใจจากสังคม ”
ณ สำนักงานกลางนักเรียนคริสเตียน(เชิงสะพานหัวช้าง) ราชเทวี

วันที่ 30 กันยายน  2556

08.00 น.               ลงทะเบียน

08.30 น.               ชี้แจงวัตถุประสงค์ และกล่าวเปิดงาน

โดย        คุณพรพิพัฒน์ วัดอักษร  : ประธานสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ

09.00 น.               นำเสนอข้อมูลการศึกษา “การเปลี่ยนผ่านการกระจายเสียงสู่ระบบดิจิตอลในประเทศไทย”

โดย      คุณสาโรจน์ แววมณี :   สหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ

09.30 น.               การเสวนา “ทิศทางวิทยุขนาดเล็กและการพัฒนาในอนาคต”

โดย         คุณสาโรจน์ แววมณี  วิจัยการเปลี่ยนผ่านการกระจายเสียงสู่ระบบดิจิตอล

ดร.สิขเรศ ศิรากานต์         ผอ.หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ม.เนชั่น

คุณเจริญ ถิ่นเกาะแก้ว        นายกสมาคมวิทยุท้องถิ่นไทย

คุณจิรนุช  เปรมชัยพร      ผอ.สำนักข่าวประชาไท

คุณศรีจุฬา  หยงสตาร์       มูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์

คุณพรพิพัฒน์  วัดอักษร ประธานสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ

ดำเนินรายการโดย คุณศรินทิพย์ หมั้นทรัพย์ นักวิชาการอิสระ

12.30 น.               รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน

วันที่ 1 ตุลาคม  2556

09.00 น.-12.30 น                เวทีสาธารณะ “ ๒ ปี กสทช.กับความไว้วางใจจากสังคม ”

  • นายสาวิต  แก้วหวาน                  เลขาธิการสมานฉันท์แรงงานไทย
  • วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง                 คณะทำงานติดตามนโยบายสื่อและโทรคมนาคม
  • บุญยืน ศิริธรรม                            ประธานสมาพันธ์คุ้มครองผู้บริโภค
    • นายวิชาญ อุ่นอก                          เลขาธิการสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ
    •  คุณปฏิวัติ วสิกชาติ                      กรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

ดำเนินการโดย  คุณวัฒนา นาคประดิษฐ์   มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

               12.30- 13.30                  รับประธานอาหารร่วมกัน

ติดต่อประสานงาน ชันษา สุพรรณเมือง 085-0443121    วิชาญ อุ่นอก 084-5421245

ที่มาเวบไซต์ สหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ
http://thainfcr.org/

ดาวน์โหลดกำหนดการ

Download (.pdf,PDF, Unknown)

ดาวน์โหลดแผนที่