สองกสทช.ร่วมให้กำลังใจ ดร.เดือนเด่น ทีดีอาร์ไอ และ ณัฏฐา ไทยพีบีเอส หลังถูกฟ้องหมิ่นฯ

สองกสทช.ร่วมให้กำลังใจ ดร.เดือนเด่น ทีดีอาร์ไอ และ ณัฏฐา ไทยพีบีเอส หลังถูกฟ้องหมิ่นฯ

วันที่ 9  กันยายน 2556  นายแพทย์ประวิทย์  ลี่สถาพรวงศา  และ นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์  กรรมการ กสทช. ร่วมเดินทางไปมอบดอกไม้ให้กำลังใจ แก่ รศ.ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผู้อำนวยการวิจัย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(TDRI)  พร้อมทั้งแสดงความเห็นไม่ด้วยกับสำนักงาน กสทช. และคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กทค. 4 คน  ยื่นฟ้องหมิ่นประมาท   จากกรณีการนำเสนอข่าวการออก (ร่าง)ประกาศ กสทช. เรื่องมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. …  และยืนยันว่านักวิชาการมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น  ไม่ควรถูกคุกคามด้วยวิธีการเช่นนี้    กสทช.เป็นองค์กรอิสระที่ต้องเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย  และมีสิทธิที่จะได้รับการตรวจสอบการทำงานเหมือนกับองค์กรอื่นๆ เช่นกัน

และหลังจากนั้น ทั้ง 2 คน ได้เดินทางต่อไปยัง องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เพื่อมอบดอกไม้และให้กำลังใจแก่นางสาวณัฏฐา โกมลวาทิน บรรณาธิการข่าวและผู้ดำเนินรายการ “ที่นี่ไทยพีบีเอส” ที่ถูกยื่นฟ้องกรณีดังกล่าวด้วยเช่นกัน