อังคาร 17 ก.ย.นี้ วารสารฯ มธ. จัด เสวนา “เสรีภาพการตรวจสอบกับราคาที่ต้องจ่าย” กรณีศึกษา : กทค.ฟ้องนักวิชาการและสื่อ

ขอเชิญร่วมงาน
เวทีเสวนา “เสรีภาพการตรวจสอบกับราคาที่ต้องจ่าย” 
กรณีศึกษา : กทค.ฟ้องนักวิชาการและสื่อ

วันอังคารที่ 17 กันยายน 2556 เวลา 12.30 – 16.00 น.

ณ ห้อง F407 ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

จัดโดย คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน ร่วมกับ

นักศึกษาปริญญาโทสาขาสื่อสารมวลชนรุ่น ๓๑ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) และ ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw)

กำหนดการ

เวลา 12.30 – 12.45 น. ลงทะเบียน

เวลา 12.45 – 13.00 น. เปิดงานเสวนา

กล่าวเปิดงานโดย รศ.แอนนา จุมพลเสถียร ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโท คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ่านแถลงการณ์จากเครือข่ายนักกฎหมายสื่อมวลชนแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย นายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ตัวแทนประเทศไทย

เวลา 13.00 – 16.00 น. การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “เสรีภาพการตรวจสอบกับราคาที่ต้องจ่าย กรณีศึกษา กทค.ฟ้องนักวิชาการและสื่อ” วิทยากรโดย

  • นางสาวกายาทรีย์ เวนกิตสวารัน ผู้อำนวยการบริหารเครือข่ายสมาคมผู้สื่อข่าวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ ซีป้า (SEAPA)
  • นายนคร ชมพูชาติ ทนายความ
  • อ.วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง นักวิจัยโครงการติดตามนโยบายสื่อและโทรคมนาคม (NBTC Policy Watch)
  • อ.สาวตรี สุขศรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • นางสาวสุวรรณา สมบัติรักษาสุข ผู้จัดการสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์
  • ตัวแทนนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เบอร์ 0876110008