คน แบน ฅน ?

คมชัดลึก 30-09-56 ตอน คน แบน ฅน ? ผู้ร่วมรายการ อนุสรณ์ ศรีแก้ว คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ ม.รังสิต, พิภพ พานิชภักดิ์ นักสื่อสารมวลชนอิสระ ผู้ผลิตรายการสารคดี, สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ รับชมได้ที่ http://www.youtube.com/watch?v=R-GUAAy7wJg