อนุฯคุ้มครองผู้บริโภค เตรียมพร้อมเพย์ทีวีรับมือคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่น้ำท่วม

อนุฯคุ้มครองผู้บริโภค เตรียมพร้อมเพย์ทีวีรับมือคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่น้ำท่วม

วันนี้ (8 ต.ค.56) ณ หอประชุมชั้น 1 สำนักงาน กสทช. ที่ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ได้เชิญผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกเข้าร่วมประชุมหารือ เพื่อเตรียมแนวทางการบรรเทาความเดือดร้อนผู้บริโภคในกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกจากเหตุอุทกภัย หรือภัยพิบัติในขณะนี้ว่า อาจมีผู้ประสบภัยที่ประสบเหตุขัดข้องมีสภาพคล้ายๆกับผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม อาทิ  การได้รับบริการที่ขัดข้อง แลการจ่ายค่าบริการในช่วงที่เกิดเหตุ

นางสาวสุภิญญา  กรรมการ กสทช.  และ ประธานอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯ กล่าวว่า การเชิญผู้ประกอบกิจการมาหารือครั้งนี้ เพื่อต้องการเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบกิจการมีแนวทางการแก้ปัญหาผู้บริโภคล่วงหน้าและเป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกพื้นที่ เพื่อป้องกันปัญหาเรื่องร้องเรียนจำนวนมากที่อาจเกิดในอนาคต ซึ่งตัวแทนผู้ประกอบกิจการเพย์ทีวีที่เชิญได้ให้ความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมรับมือเหตุภัยพิบัติในพื้นที่ ทั้งการยกเว้นค่าบริการแก่ผู้บริโภคที่ประสบเหตุภัยพิบัติ ส่วนผู้บริโภคที่ไม่สามารถจ่ายบิลได้ทันท่วงทีผู้ประกอบการควรจะยืดหยุ่นขยายระยะเวลาการจ่ายบิลด้วย แม้ยังติดปัญหาอุปสรรคที่พบได้แก่ ข้อมูลของผู้บริโภคในพื้นที่ที่เกิดเหตุจริงๆ ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. สามารถช่วยประสานงานต่อกับภาครัฐเพื่อหาข้อมูลที่ชัดเจนตรงนี้ รวมทั้งตนได้ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบกิจการที่มาชี้แจง ช่วยส่งแผนเตรียมความพร้อมต่อแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคในเหตุอุทกภัย มายังสำนักงานกสทช. และอนุกรรมการฯด้วย

นายภานุวัสส์ ตั้งศักดิ์สถิตย์ นายกสมาคมการค้าผู้ประกอบเคเบิ้ลทีวี กล่าวถึงบทเรียนเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมาว่า สมาคมฯได้พยายามเข้าถึงพื้นที่ที่ประสบเหตุเพื่อรายงานข่าวทุกชั่วโมง พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางประชาสัมพันธ์กับประชาชนที่สนใจเข้าร่วมบริจาคและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ ซึ่งเหตุการณ์ครั้งที่แล้ว ได้งดเก็บค่าบริการเคเบิ้ลในพื้นที่ที่น้ำท่วมเป็นระยะเวลา 2 เดือน และคาดว่าหากเกิดเหตุอีกครั้งเราก็จะงดเก็บค่าบริการเช่นกัน ส่วนการรับส่งสัญญาณเคเบิ้ลทีวียังคงใช้งานได้เป็นปกติในพื้นที่น้ำท่วม เว้นแต่จะเกิดความเสียหายจากกระแสไฟฟ้าล่มที่จะส่งผลกระทบดูไม่ได้ทั้งระบบ
คุณพรีมม์ คูห์ศรีวินิจ ตัวแทนบริษัทซีทีเอช จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า แม้บริษัทจะยังไม่มีประสบการณ์โดยตรงจากการให้บริการในช่วงเกิดเหตุอุทกภัย แต่แนวทางที่บริษัทได้เตรียมแผนรับมือไว้ สำหรับกลุ่มลูกค้าทั้ง 2 แบบ คือรายเดือน และรายปี(12เดือน) หากเกิดเหตุ อาจจะจะงดเก็บค่าบริการอย่างน้อย 1 – 3 เดือน และอาจไม่ต้องจ่ายครบทั้ง 12 เดือนสำหรับลูกค้ารายปี ทั้งนี้ซีทีเอชได้เตรียมหน่วยปฏิบัติการณ์ไว้สำหรับแก้ไขระบบที่อาจล่ม
คุณณัฏฐ์อัณณ์ ปาวสานต์ ตัวแทนบริษัท เค มาสเตอร์ จำกัด (เครือบริษัทอาร์เอสฯ) ยอมรับว่าธุรกิจเพิ่งเริ่มต้น และยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดว่าพื้นที่ใดที่ประสบปัญหาน้ำท่วมจริงๆ  ซึ่งทางบริษัทเองยินดีช่วยเหลือและประชาสัมพันธ์เต็มที่ รวมทั้งตัวแทนทรูวิชั่นส์ กล่าวว่า จากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งที่ผ่านมา บริษัทมีนโยบายยกเว้นค่าบริการ ในพื้นที่ที่หน่วยงานรัฐประกาศประสบภัยไว้ 1 เดือน พร้อมทั้งส่งช่างมาแก้ไขอุปกรณ์ที่ได้รับความเสียหาย ซึ่งยอมรับว่ามีบทเรียนความผิดพลาดในข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง อาจไม่ตรงกับระบบที่ทรูวิชั่นส์บันทึก จึงทำให้การยกเว้นค่าบริการกับสมาชิกอาจไม่ครบถ้วนได้…