(38) ประกาศ กสทช. เรื่อง กำหนดให้เครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ ได้รับยกเว้นโดยไม่ต้องรับใบอนุญาต

ดาวน์โหลด  ประกาศ กสทช. เรื่อง กำหนดให้เครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ ได้รับยกเว้นโดยไม่ต้องรับใบอนุญาต

Download (38-กําหนดให้เครื่องและสถานีวิทยุคมนาคมได้รับยกเว้นฯตามพรบ.วิทยุคมนาคมฯ-56.pdf,PDF, Unknown)