พิจารณาคำอุทธรณ์แก๊งค์การ์ตูนและความชัดเจนทดลองออกอากาศทีวีดิจิตอล

จับตาวาระ กสท. จันทร์ 24 มี.ค.57

พิจารณาคำอุทธรณ์ช่องแก๊งค์การ์ตูน//ขอขยายเวลานำส่งแบบสัญญาบริการเคเบิ้ลทีวี//เรื่องเดิม MMDS และความชัดเจนทดลองออกอากาศทีวีดิจิตอล

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. เปิดเผยว่า ในวันจันทร์ที่ 24 มี.ค. นี้ ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2557  มีวาระการประชุมที่สำคัญน่าจับตา ได้แก่ การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง กรณีช่องรายการ Gang Cartoon นำเสนอเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ตามมติ กสท. เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 56 ได้มีมติปรับทางปกครองเป็นเงินหนึ่งแสนบาทแก่บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตช่องรายการ Gang Cartoon ได้ออกอากาศรายการภาพการ์ตูนสำหรับผู้ใหญ่ ซึ่งต่อมาบ.ดังกล่าว ได้ขออุทธรณ์คำสั่งทางปกครองไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัย ซึ่งตนได้ลงมติเห็นต่างในการพิจารณาครั้งนั้น เนื่องจากเห็นว่ากรณีนี้ กสทช. ควรใช้แนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหารายการ หรือการจัดเรทมากำกับดูแลมากกว่า การใช้มาตรา 37 แห่ง พรบ.ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 มาตัดสิน

ด้านกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก มีวาระสำคัญได้แก่ การขอขยายระยะเวลาการนำส่งแบบสัญญาการให้บริการโทรทัศน์ฯ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. 2556 ของผู้ประกอบกิจการเคเบิ้ลทีวี และ วาระ การพิจารณาหนังสือร้องขอความเป็นธรรมให้เร่งรัดพิจารณา กรณีที่ บ. อสมท. จำกัด(มหาชน)ขอให้รับข้อมูลพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้เพื่อประกอบการพิจารณาตรวจสอบสัญญาทางธุรกิจเกี่ยวกับกิจการโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิกบนคลื่นความถี่ MMDS ที่มีมติไปก่อนหน้านั้นว่าสัญญาดังกล่าวไม่ชอบธรรม

นอกจากนี้มีวาระเตรียมพิจารณาการทดลองแพร่ภาพออกอากาศเพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ เพื่อให้กระบวนการเปลี่ยนผ่านการรับส่งสัญญาวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งความชัดเจนในรายละเอียดต่างๆ อาทิ ด้านเทคนิค การทดลองออกอากาศ การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์เป็นการทั่วไป หรือ Must Carry ค่าใช้จ่าย และรายละเอียดอื่นๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้ “ซึ่งในอาทิตย์หน้าตนและสำนักงานจะเปิดเวทีระดมความคิดเห็นจากผู้บริโภคเพิ่มเติมด้วยถึงข้อเสนอแนะต่างๆในการสนับสนุนคูปองให้ทั่วถึง ส่วนผลการประชุมทั้งหมดเป็นอย่างไรติดตามในวันจันทร์นี้…” นางสาวสุภิญญา กล่าว