รับชมคลิป “คูปอง…ดิจิตอลทีวี เพื่อผู้บริโภคและประโยชน์สาธารณะ”

รับชมคลิป “คูปอง…ดิจิตอลทีวี เพื่อผู้บริโภคและประโยชน์สาธารณะ”
จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจในประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ผลประโยชน์สาธารณะและการคุ้มครองผู้บริโภค

รับชม…คลิ้กที่นี่!