อ่าน! บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความอำนาจกสทช. ตามมาตร 37 พรบ.ประกอบกิจการฯ51

บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง อํานาจของ กสทช. ในการออกประกาศกําหนดลักษณะ
และประเภทของเนื้อหารายการที่ต้องห้ามมิให้ออกอากาศ
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

Download (กฤษฎีกาตีความ.pdf,PDF, 59KB)

ดาวน์โหลดที่นี่