(45)ประกาศ กสทช.เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทําผังรายการสําหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๒)

ดาวน์โหลด ! ประกาศ กสทช.เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทําผังรายการสําหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๒)

Download (45-ประกาศ-กสทช.เรื่อง-หลักเกณฑ์การจัดทําผังรายการ-ฉบับที่-๒-2557.pdf,PDF, Unknown)