หาดใหญ่ : กสทช.-ผู้บริโภค สำรวจผลโครงการเปลี่ยนผ่านฯคูปองดิจิตอลทีวี การแจก-รับแลก-สัญญาณ-ความพร้อมของโครงข่ายฯ

กสทช.ร่วมกับเครือข่ายผู้บริโภค ลงพื้นที่สำรวจสัญญาณโครงข่ายทีวีดิจิตอล จ.สงขลา และนำสื่อมวลชนสำรวจจุดรับแลกคูปอง และที่ทำการไปรษณีย์ อ.หาดใหญ่ พร้อมร่วมหารือกับตัวแทนภาคประชาสังคมในพื้นที่กรณีการแจกคูปองดิจิตอลทีวีกลุ่มที่อยู่นอกทะเบียนราษฎร์และผู้มีรายได้น้อย

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เผยว่า วานนี้ (31ต.ค. 2557) กสทช. และตัวแทนเครือข่ายผู้บริโภค จ.สงขลา นำสื่อมวลชนลงพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ เพื่อสำรวจสัญญาณโครงข่ายพื้นที่การให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (ดิจิตอลทีวี) บริเวณ ถนนสาครมงคล บริเวณลานจอดรถตลาดน้ำหาดใหญ่ พร้อมทั้งสำรวจบรรยากาศและรับฟังปัญหาที่จุดรับแลกคูปองในบริเวณใกล้เคียง ช่วงบ่าย ออกสำรวจจุดรับแลกคูปอง ณ ห้างเทสโก้โลตัส ห้างบิ๊กซี และร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าวิชชุสิน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พร้อมกันนี้ได้เดินทางไปยังที่ทำการไปรษณีย์ อ.หาดใหญ่ เพื่อติดตามปัญหาจากจ่ายคูปองไปยังบ้านเรือนต่างๆ พบว่า อ.หาดใหญ่ ได้ส่งคูปองถึงครัวเรือนแล้วกว่า 70,000 ใบ จากจำนวนทั้งหมด 83,725 ครัวเรือน

นางสาวสุภิญญากล่าวว่า การลงพื้นที่เพื่อต้องการรับฟังปัญหาและข้อสอบถามจากประชาชนผู้ใช้คูปอง รวมทั้งให้สื่อมวลชนได้เห็นบรรยายกาศการแลกคูปอง พร้อมทั้งร่วมตรวจสอบความพร้อมของจุดให้บริการรับแลกคูปองดิจิตอล รวมถึงด้วย ซึ่งจังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดที่มีมีสัญญาณครอบคลุมมากกว่า 80% ทั้งนี้คุณภาพการรับชมทีวีดิจิตอลขึ้นอยู่กับการเลือกเสาอากาศที่เหมาะสมกับพื้นที่ ซึ่ง กสทช.จะจัดเตรียมเผยแพร่  ข้อมูลการเลือกเสาอากาศให้ประชาชนได้รับทราบ นอกเหนือจากการประชาสัมพันธ์ข้อมูล วิธีการใช้คูปองเพื่อแลกอุปกรณ์การรับชม ตลอดจนข้อมูลพื้นที่สัญญาณที่สามารถรับชมดิจิตอลทีวีด้วย

จากนั้นในวันที่ 1 พ.ย. 2557 นางสาวสุภิญญา จะร่วมประชุมหารือด้านนโยบายคุ้มครองผู้บริโภคและสิทธิเสรีภาพในการสื่อสารของประชาชน เรื่อง นโยบายการแจกคูปองดิจิตอลทีวี กรณีกลุ่มที่อยู่นอกทะเบียนราษฎร์และผู้มีรายได้น้อยกับตัวแทนภาคประชาสังคมในพื้นที่ ณ โรงแรมสิงห์โกลเด้นเพลส อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยจะมีการให้ข้อมูลเรื่องแผนการเปลี่ยนผ่านสู่การรับชมทีวีดิจิตอล กระบวนการแจกและขั้นตอนการแลกคูปอง ความคืบหน้าของการขยายโครงข่ายโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ข้อแนะนำผู้บริโภค และจะร่วมกันระดมความความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อนโยบายการแจกคูปองสำหรับกลุ่มที่อยู่นอกทะเบียนราษฎร์และผู้มีรายได้น้อยอีกด้วย ก่อนนำเสนอข้อมูลที่ได้ทั้งหมดเข้าที่ประชุมกสทช.ต่อไป

ทั้งนี้ หากประชาชน (เจ้าบ้าน) ผู้เป็นเจ้าของคูปองมีข้อสงสัย หรือข้อร้องเรียน สามารถร้องเรียนมาที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำนักงาน กสทช. หมายเลข โทรศัพท์ 1200 สำนักงาน กสทช.

ประมวลสรุปการลงพื้นที่ 12 แห่ง ใน อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา เพื่อสำรวจสถานการณ์การแจกคูปอง การรับแลกคูปอง ตรวจสัญญาณคลื่นทีวีดิจิตอล และความพร้อมของโครงข่ายฯ (ออกเดินทางลง พท. วันนี้ตั้งแต่ 05.00-18.30น.)

1. ร้านวีดีโอแลป ตรวจคลื่นสัญญาณทีวีดิจิตอล
2. ชุมชนตลาดน้ำ ตรวจคลื่นสัญญาณทีวีดิจิตอลและตรวจคุณภาพของสัญญาณ
3. หจก. เอสเค เรดิโอ และธุรกิจ จุดแลกคูปองทีวีดิจิตอล
4. สนง. กสทช. เขต 4 ประชุมหารือสถานการณ์การแจกคูปอง สัญญาณคลื่นทีวีดิจิตอล การดำเนินงานเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียง และการเฝ้าระวังโฆษณาฯ
5. เทสโก้โลตัส จุดแลกคูปองทีวีดิจิตอล จุดจำหน่ายทีวีดิจิตอลและ set top box
6. ไปรษณีย์หาดใหญ่ การมารับคูปอง กรณีบ้านปิด และติดตามสอบถามคูปองที่ยังไม่ได้รับ
7. ร้านวิชุสิน จุดแลกคูปองทีวีดิจิตอล จุดจำหน่ายทีวีดิจิตอลและ set top box
8. ร้านอมรเครื่องใช้ไฟฟ้า จุดคูปองทีวีดิจิตอล จุดจำหน่ายทีวีดิจิตอลและ set top box
9. บิ๊กซีหาดใหญ่ จุดแลกคูปองทีวีดิจิตอล จุดจำหน่ายทีวีดิจิตอลและ set top box
10. โฮมโปรหาดใหญ่ จุดแลกคูปองทีวีดิจิตอล จุดจำหน่ายทีวีดิจิตอลและ set top box
11. ไทยพีบีเอส ผู้ให้บริการโครงข่ายและช่องรายการ
12. สถานีหลัก ทีวีดิจิตอล บนเขาคอหงส์ ดูเสาสัญญาณ /combiner ของ 5 mux