เปิดรายงานการเดินทางเข้าร่วมประชุมและดูงานด้านการกำกับดูแลกันเองฯ กัมพูชา

รายงานการเดินทางเข้าร่วมประชุมและดูงานด้านการกำกับดูแลกันเอง
มาตรฐานจริยธรรม และการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพสื่อ

ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

โดย ส่วนงาน กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์

Download (Cambodia.pdf,PDF, Unknown)